Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 05 Octombrie 2014 23:59

Prof. univ. dr. Ion Coja, art-emisSitua?ia politic? este de a?a natur? încât în noiembrie, ca s? ?tie cât de cât cu cine voteaz? ?i de ce, aleg?torii no?tri mai au nevoie de o informa?ie cu privire la fiecare candidat: în caz de reu?it?, pe cine se gândesc s?-l pun? prim ministru în locul lui Victor Ponta? În principiu, dac? fac public numele persoanei la care s-au gândit, candida?ii au de câ?tigat sau de pierdut, în func?ie de calitatea celui nominalizat. Mi se pare îns? c? aleg?torii au dreptul la un r?spuns, fie el ?i provizoriu sau aproximativ, la aceast? întrebarea: cu cine va face tandem pre?edintele? Avem experien?a a mai bine de 6 ani, din cei 10 ai preziden?iatului B?sescu, când acesta a trebuit s? joace, împreun? cu T?riceanu sau Ponta, în fabula „Câinele ?i pisica”. În primul, rând Victor Ponta, candidatul cel mai bine cotat în acest moment, dac? va câ?tiga alegerile va fi obligat s? propun? un candidat la func?ia de prim ministru! La cine se gânde?te? 

Victor Ponta n-a fost în stare s? pun? un ministru mai de Doamne-ajut? în cele dou? guverne pe care le-a încropit cu greu ?i cu care prea mult? brânz? nu a f?cut. Nu cred c? are în minte pe cineva care s?-i aduc? voturi în plus. Team? mi-e c? dimpotriv?, dac? va face cunoscut numele viitorului prim ministru, va pierde mult din sus?inerea pe care o are acum, drept care va ocoli un r?spuns clar. Dac? va deveni pre?edinte, va avea grij? s? lase guvernul pe mâna unui premier mai nepriceput, mai incapabil decât a fost el. Ca s? nu deranjeze compara?ia. Inevitabil?. A?adar, putem fi siguri c? oricare dintre candida?i, odat? ajuns la Cotroceni, nu va accepta de bun? voie ca Victor Ponta s? se permanentizeze în Pia?a Victoriei. Cred c? fiecare candidat are obliga?ia s? ne dea numele sau m?car lista de posibili premieri la care se gânde?te când se închipuie câ?tig?tor al alegerilor. Pe cine ar pune s? fie prim ministru în locul lui Victor Ponta? Un Victor Ponta pe care îmi place s?-l imaginez c?-?i va da demisia dac? va pierde alegerile preziden?iale. Noblesse oblige, Victor! La principalii adversari, adic? în tab?ra lui Vasile Blaga ?i Crin Antonescu, e destul de probabil c? e vorba de C?t?lin Predoiu s? fie vizat ca prim ministru. Era mai bun s? candideze pentru Cotroceni. În confruntare direct? cu Victor Ponta e mai mult ca sigur c?-l surclasa. A?a îns?, Johannis nu va face fa?? nici m?car unei confrunt?ri directe cu Elena Udrea.

...De ani de zile ?i mai ales în ultima vreme este tot mai des rostit numele lui C?lin Georgescu, ca un bun prim ministru. I-am publicat cu totul întâmpl?tor, în urm? cu vreun an, un interviu pe site-ul meu. Zic „întâmpl?tor”, adic? nu în cadrul unei campanii mediatice care se pare c? se organizeaz? acum în jurul ?i în sus?inerea acestui nume. Am urm?rit cu aten?ie reac?ia comentatorilor. Ideile domnului C?lin Georgescu au pl?cut, la fel cum mi-au pl?cut ?i mie. Ce n-a pl?cut unora a fost ideea c? dumnealui este un factor important al Clubului de la Roma, celebrul. Ceea ce unora li se pare c? rimeaz? cu o vast? diversiune anti-româneasc?, masonic?, anti-na?ionalist? etc., etc. Eu nu ?tiam, am aflat din comentariile altora, c? domnul C?lin Georgescu este scul? mare în vestita organiza?ie. Mi-aduc aminte la înfiin?are, în urm? cu vreo 40 de ani, c? ideea constitutiv? a Clubului de la Roma a f?cut o bun? impresie în toat? lumea. Mi-a pl?cut ?i mie. Mai apoi nu am mai urm?rit subiectul în mod special, dar m-a mirat foarte mult reac?ia unor „na?ionali?ti” de pe site-ul meu: nu se bucurau c? un româna? de-al nostru, cu ideile pe care le sus?ine domnul C?lin Georgescu, este într-o înalt? func?ie într-un conclav mondial cu aspira?ii atât de înalte. Cu alte cuvinte, între oameni serio?i, apartenen?a domnului C?lin Georgescu la Clubul de la Roma mi se pare nu un punct slab, ci dimpotriv?, un atu extrem de important pentru viitorul politic al domniei sale. ?i pentru viitorul nostru, dac? vom ?ti s? pre?uim ca lumea privilegiul oferit de domnul C?lin Georgescu lumii noastre române?ti.

Alte repro?uri, cu privire la colegii s?i, sunt neserioase. Povestea cu „spune-mi cu cine te întov?r??e?ti ca s?-?i spun cine e?ti” nu prea mai func?ioneaz? în politic?. La noi, în niciun caz. Eu, în P.D.A.R. sau în Vatra Româneasc?, am fost coleg cu persoane care nu meritau nici bun? ziua s? le dau, dar nu eu le-am ales, s? fie al?turi de mine, a?a c?... Subiect închis,deci. Constat c? avem un candidat foarte serios la func?ia de prim-ministru. Mult mai serios decât to?i candida?ii anun?a?i pân? acum pentru cursa preziden?ial?. Nu i s-ar fi potrivit s? candideze ?i dânsul la preziden?iale, din mai multe motive. Locul s?u pare a fi mult mai potrivit în fruntea celor care fac. În executiv. Acolo de unde trebuie ini?iate ?i aplicate m?surile de salvare a ??rii. M?surile potrivite. Ceea ce este treab? de meseria?, de profesionist, de om care a gândit strategic la viitorul României. Pân? acum nu am avut niciun premier sau pre?edinte care s? fi fost preocupat de „viitorul României”. S-a gândit fiecare numai la propriul viitor, eventual ?i la viitorul g??tii de mercenari ?i profitori care îl adusese la putere! Atât!

Dintre cei anun?a?i pe „pia?a candidaturilor”, nu-mi inspir? încredere niciun preziden?iabil ?i în starea aceasta se afl?, cred, majoritatea compatrio?ilor. Cum spuneam, ar trebui s? avem ?i o list? paralel? a posibililor premieri. Nu avem aceast? list?, în schimb, avem un nume, o persoan?, despre care se spune c? ar fi premierul de care avem nevoie. Iar cei care spun asta sunt oameni de tot felul, inclusiv oameni serio?i, demni de luat în seam?. Situa?ia este paradoxal?: avem alegeri preziden?iale peste câteva s?pt?mâni, iar numele care stârne?te tot mai mult interesul ?i asentimentul public este al celui care s-ar potrivi cel mai mult s? ne fie prim ministru. Este verosimil scenariul urm?tor: domnul C?lin Georgescu s?-?i aleag? candidatul pe care s?-l sus?in?, care s?-i ofere cele mai bune ?anse de a ajunge primul premier al României post-decembriste potrivit în func?ia de prim ministru, func?ie care, în urm?torii ani, ar putea s? devin? cea mai important?, cu consecin?ele cele mai vizibile în devenirea României Viitoare. Cu oricine domnul C?lin Georgescu va decide s? fac? tandem, acela ar putea s? fie candidatul la pre?idin?ie care s? merite a fi votat de noi. De va face tandem cu Ponta sau chiar cu un Johannis, va fi pentru mine ca un fel de pariu pierdut ?i m? voi vedea nevoit s? fac campanie electoral? contre coeur, dar numai dac? va exista garan?ia c? viitorul prim ministru va fi mai sus numitul domn. Doamne, ajut?!

footer