Revista Art-emis
Atentat la via?? (1) PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Vineri, 04 Februarie 2011 14:11
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion Maldarescu„Când dracul nu are ce face, se scarpin? sub coad?", a?a sun? o str?veche zical? româneasc?. Sub conducerea ministrului Mediului, care a luat exemplul unui „cona?ional" titular la Po?ta Român? - cel care eliminase tricolorul românesc de pe însemnul institu?iei, într-o guvernare anterioar? - a ordonat scoaterea stemei României de pe actele oficiale emise de ministerul în cauz?. Cam astfel de preocup?ri are ?i Ministerul S?n?t??ii din România. Taxa pe fast-food, despre care oficialii acestui minister anun?aser? c? va intra în vigoare în prim?vara anului care s-a scurs, nu va mai fi aplicat?. Presupun c? presiunile „beneficiarilor" au fost suficient de „conving?toare"; în contrapondere, Ministerul S?n?t??ii a meditat îndelung ?i a pus gând r?u s?rii, ?tire ag??at? ca un „cercel" pe rafturile magazinelor alimentare. Chipurile, cantitatea de sare utilizat? în alimenta?ia public? ar fi dubl? fa?? de „normal". Grijuliu nevoie mare cu via?a românilor, ministerul în cauz? motiveaz? noua g?selni??: „Excesul de sare provoac? hipertensiune arterial?, boal? care duce la infarct ?i accident vascular. Va trebui s? facem o politic? de reducere a con?inutului de sare din produsele alimentare prefabricate ?i cei din industria alimentar? vor trebui s? acceseze acest lucru. Vorbim în momentul de fa?? de infarct miocardic la vârste de 20-30 de ani. E regretabil. ?i nu se întâmpl? în America, ci pe teritoriul României", a declarat secretarul de stat în Ministerul S?n?t??ii.

Reprezentan?ii industriei alimentare din România spun c? o astfel de m?sur? îi va afecta atât pe consumatori, cât ?i pe produc?tori, iar reac?ia nu a întârziat: „Sunt produse care se injecteaz? cu saramur?. Asta este tehnologia pentru ca produsul s? se p?streze o perioad? de timp, ca ?i termen de valabilitate". Ideea de a limita cantitatea de sare nu va fi înso?it? ?i de reducerea gr?similor din mâncare, pentru c? mult trâmbi?ata tax? pe fast-food nu va mai fi aplicat?" ?i uite-a?a, fiecare cu „ga?ca" lui. Eu, consumatorul, m? aleg doar cu „ra?ia" de ini?ium, cu E-urile, cu virusurile gripale ?i poate cu un vaccin obligatoriu... Departe de obliga?ia urm?ririi ?i men?inerii st?rii de s?n?tate a popula?iei României, presta?ia ministerului de resort este lamentabil?, dac? nu criminal?. Desfiin?eaz? spitale, instituie proceduri obligatorii de consulta?ie a pacien?ilor de c?tre medicii de familie, de parc? oamenii î?i programeaz? pricopsirea cu vreo afec?iune, cu o r?ceal? sau, Doamne fere?te!, cu un accident într-o anumit? zi. Toate acestea se „întâmpl?" pe fondul îmb?trânirii ?i îmboln?virii a tot mai multor cet??eni ai ??rii. Ministerul S?n?t??ii ?i Guvernul României se g?sesc într-o criz? cronic? de iresponsabilitate ?i de incompeten?? fa?? de misiunea cu care au fost investi?i.

Codex alimentariusÎncepând cu 1 ianuarie 2010, România a devenit membr? a Comisiei Codex Alimentarius, obligat? s? foloseasc? experimental un produs al companiei germane BASF, un fungicid care con?ine o substan?? chimic? extrem de toxic?, numit? INI?IUM. Potrivit unor afirma?ii oficiale, a fost înc? din 2007 introdus în alimenta?ia public? din România, de?i abia în 2008 se anun?ase c? primele state care vor testa noul produs vor fi ??rile din America de Sud. Europa era programat? pentru 2011. Probabil c? ??rile din America de Sud au refuzat s? î?i transforme cet??enii în cobai. Iat? îns? c? genero?ii no?tri conduc?tori au acceptat s? introduc? în premier? mondial? acest produs, astfel încât România este prima ?ar? din lume care autorizeaz? utilizarea fungicidelor pe baz? de ini?ium, iar compania german? BASF a indicat c?, a fost autorizat? ?i folosirea altor „balsamuri" toxice: Enervin, (pentru protec?ia strugurilor din România), Zampro, Cabrio Top fungicide pentru culturi speciale de cartofi, ro?ii, castrave?i ?i ceap?. Aburindu-ne, ni se spune c? „beneficiile" pe care le-ar aduce aceast? substan?? „sunt legate în primul rând de combaterea d?un?torilor ?i de mic?orarea duratei de ob?inere a recoltei." Conform cercet?torilor care combat Codex Alimentarius, folosirea produselor cu ini?ium - substan??, care intr? rapid în combina?iile chimice ale organismului - m?re?te cu pân? la 65% rata riscului de cancer de colon, devenind ireversibil reziduale în organism. A?a cum ini?ium ajut? la cre?terea rapid? a celulelor vegetale, la fel de repede conduce ?i la m?rirea tumorilor maligne. Cine a aprobat efectuarea acestui experiment în România, hot?rând transformarea poporului român în cobai? Ne-a întrebat cineva?
- Va urma - footer