Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Sùmbătă, 23 August 2014 02:20

Mihai, Basescu, Pobeda, Legiunea, art-emisComentariile unui „disp?rut”

„Regele Mihai a tr?dat de dou? ori: la abdicare ?i pe 23 august 1944!” (Segiu Nicolaescu - 23 iunie 2011)

23 august 2014. Într-un mai vechi editorial, scriam despre multiplele tr?d?ri ale fostului suveran al României (nu doar despre cele dou? prezentate mai sus). Cu doi ani în urm?, declara?ia - în direct - la un post de televiziune a Pre?edintelui în exerci?iu al României, potrivit c?reia abdicarea Regelui Mihai I a fost „un act de tr?dare” a ?ocat, iar reac?iile au fost pe m?sur?. Printre cei care nu au r?mas pasivi s-a num?rat ?i regizorul Sergiu Nicolaescu, din declara?iile c?ruia, exprimate atunci pentru Mediafax, reproducem câteva fragmente (Redac?ia ART-EMIS):

„Nu cred c? trebuia ca un pre?edinte de stat s? comenteze acest subiect, dar îi dau dreptate, în sensul c? a spus c? este o tr?dare. Sunt direct amestecat în treaba asta. Pân? acum, am ?inut-o pentru mine. Acuma, când se tulbur? lucrurile, vreau s? spun adev?rul”.  

Referitor evenimentele de la 23 august 1944l, soldate cu arestarea Mare?alului Antonescu, opinia regizorului a fost neechivoc?: „[...] Dac? asta voi vre?i s? o considera?i vitejie, spune?i-i cum vre?i voi, dar pentru mine este o tr?dare. Mai mult decât atâta, pe 23 august 1944, regele, a?a cum am ar?tat ?i în filmul «Oglinda», i-a arestat pe cei doi Antone?ti ?i a anun?at seara, la radio, românilor c? e pace. [...] Ca s? închei o capitulare f?r? condi?ii care s-a isc?lit pe 14 septembrie la Moscova, ca s? isc?le?ti un astfel de document, în primul rând trebuie s? anun?i cu gura ta ?i pe urm? s? faci, pentru c? armata era pe front cu ru?ii. În condi?iile respective, între 130.000 ?i 170.000 de solda?i români ?i ofi?eri au c?zut prizonieri. Din ace?tia, s-or mai fi întors 70-80.000 de oameni vii”.

Cu acela?i prilej, Sergiu Nicolaescu a mai relatat faptul c? tat?l s?u - „îns?rcinat cu transportul logodnicei unui apropiat al regelui cu ma?ina la garnitura ce a plecat din gara Sinaia” - a fost unul dintre privilegia?ii care ?i-au g?sit loc în trenul cu care a plecat Regele Mihai I: „A plecat tata cu ma?ina ?i, la un moment dat, a vrut s? ia ?i familia, ca s? ne urc?m în tren cu regele. Mama n-a vrut. [...] Eu vreau s? spun c? urm?rile plec?rii regelui sunt mii ?i zeci de mii de arest?ri ?i de mor?i în închisori. Bun, nu e de vin? regele pentru treaba asta. Eu v? spun adev?rul, c? regele a plecat din ?ar? cu un tren, cu prieteni. S-a c?s?torit, are fete, s? fie s?n?tos ?i s? tr?iasc?”.

Relevant? este ?i opinia regizorului despre ex-regele Mihai, despre „Casa Regal? a Republicii România” ?i despre declara?ia Pre?edintelui României: „Acuma se discut? lucrurile astea penru c? domnul B?sescu le-a spus la televizor. Consider c? un pre?edinte de stat nu avea voie s? spun? a?a ceva. Domnul Ion Iliescu, care, ?tim cu to?ii, c? este un fost comunist, i-a permis regelui s? vin? în ?ar?. ?i a venit în ?ar? regele, ?i-a primit propriet??ile înapoi. Cum e posibil acuma, ast?zi, dup? atâ?ia ani de zile, s? comentezi un astfel de gest, când ?tie foarte bine c? o mare parte din fondurile cheltuite de Casa Regal? le pl?te?te statul român?”.[1]

Grafica - Ion M?ld?rescu

----------------------------------------------------

[1] http://www.b1.ro/stiri/politica/segiu-nicolaescu-regele-mihai-a-tradat-de-doua-ori-la-abdicare-i-pe-23-august-6928.html

footer