Revista Art-emis
Viktor Orban, un Miklos Horthy contemporan PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 03 August 2014 18:53

Horthy, Orban & Co, art-emisDe?i nu ne place, trebuie s? recunoa?tem c? politica extern? a Ungariei - care serve?te mai întâi interesele Ungariei ?i apoi interesele U.E. - o surclaseaz? umilitor pe cea a României postdecembriste, subordonat? unor interese potrivnice ??rii. Actuala condamnabil? falsitate ?i incompeten?? a întregului corp diplomatic al României trebuie stopat?, trebuie înlocuit? grabnic cu o politic? na?ional? adecvat? condi?iilor secolului al XXI-lea, cu un crez în interesele României, cu o bun? rela?ie cu toate statele planetei, pozi?ie în care se afla înainte de ’89. Statutul actual de colonie a Occidentului este d?un?tor poporului român ?i se poate solda - conform scenariilor N.W.O. - cu desfiin?area noastr? ca stat! Pentru a recâ?tiga demnitatea pierdut?, România trebuie s? urmeze exemplul Ungariei, trebuie s?-?i subordoneze politica na?ional? ?i extern?, mai întâi intereselor propriilor cet??eni, apoi intereselor Uniunii Europene. Pentru a contracara atacurile la integritatea noastr? statal? ale „??rii vecine ?i prietene”, dar ?i pentru a se conforma cerin?elor actuale ale status quo-ului din România, românii au nevoie nu de un premier „Victor” anti-român, ci de un „Viktor” pro-român, nu de un pre?edinte-slug? a Occidentului, ci de un Pre?edinte al României. (Ion M?ld?rescu)

Premierul Ungariei atac? - din România -, valorile tradi?ionale ale democra?iilor occidentale

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a folosit prilejul prezen?ei sale la cea de-a 25 edi?ie a Universit??ii de Var? de la B?ile Tu?nad pentru a defini cât mai mai clar posibil, f?r? loc de echivoc, strategia de politic? intern? ?i extern? a Guvernului de la Budapesta, pe care observatorii îngrijora?i de perspectivele deschise Ungariei o apreciaz? ca fiind o negare a valorilor tradi?ionale ale democra?iilor occidentale. „Financial Times” (Marea Britanie) re?ine c? premierul ungar a subliniat faptul c? „societ??ile democratice liberale nu pot s? r?mân? competitive la nivel global. […] Discursul lui Orban, rostit în fa?a liderilor ungari, întruni?i în statul vecin România, va spori, la Bruxelles, temerile potrivit c?rora, în Ungaria, democra?ia este expus? riscului”. Viktor Orban a declarat, printre altele, c? Ungaria va deveni un „stat axat pe munc?, nonliberal”. El a criticat „activi?tii politici pl?ti?i”, spunând c? ace?tia reprezint? interese str?ine în Ungaria. Agen?ia de ?tiri american? Bloomberg citeaz? din discursul de la Tu?nad ideile premierului Ungariei privind „falimentul statelor democratice liberale ?i orientarea Ungariei c?tre « construc?ia unui stat neliberal, bazat pe funda?iile nationale - ordine, munc? ?i disciplin? »”. El a enumerat Rusia, Turcia ?i China ca exemple de na?iuni „de succes”, care nu sunt liberale, iar unele dintre ele nici m?car democrate.

Criza financiar? global? din 2008 a ar?tat c? „statele democratice liberale nu pot r?mâne competitive la nivel global”.

Premierul Orban este convins c? Ungaria trebuie s? aib? rela?ii bune cu ??rile din Uniunea European?, dar ?i cu restul lumii, men?ionând c? nu va marginaliza nici capitalul rusesc, nici cel venit din ??rile arabe ?i nici din China. Orban nu este de acord cu izolarea Rusiei. Dimpotriv?, el sus?ine c? „interesul major este ca aceast? ?ar? s? nu se rup? de procesul de dezvoltare, democratizare ?i modernizare a societ??ii. [...] L?sând la o parte ideologiile, trebuie s? g?sim acele puncte comune pe baza c?rora s? ne armoniz?m interesele cu aceste ??ri. Nu cred c? trebuie s? facem o alegere, trebuie doar s? vedem dac? rela?iile servesc sau nu intereselor Ungariei. […] Trebuie s? avem rela?ii bine dezvoltate cu U.E., dar ?i cu restul lumii, pentru c? succesul lor este ?i succesul nostru. Trebuie s? fim reali?ti în ceea ce priveste capacit??ile noastre ?i con?tien?i c? trebuie s? dezvolt?m aceste rela?ii, s? c?ut?m acele puncte unde avem interese comune”.

La începutul acestui an, Ungaria ?i Rusia au încheiat un acord de cooperare privind construc?ia a dou? reactoare nucleare la centrala de la Paks. Acordul semnat la Moscova de premierul ungar Viktor Orban ?i de pre?edintele rus Vladimir Putin prevede ca Rusia s? pun? la dispozi?ia Ungariei un credit de 10 miliarde de euro pentru construc?ia reactoarelor. Acordul reprezint?, practic, o încredin?are direct? a lucr?rii c?tre compania rus? Rosatom, cu ocolirea normelor europene în domeniul achizi?iilor publice.

A copia Occidentul „e o dovad? de provincialism”

Orban a spus c? Ungaria caut? s?-?i defineasc? propriul sistem care s? aduc? prosperitate ?i stabilitate în urm?torii 20-30 ani, men?ionând c? a copia Occidentul „e o dovad? de provincialism”. „Dac? vrem s? schimb?m tot ceea ce nu ne convine în lumea care ne înconjoar?, atunci trebuie s? cre?m un sistem care s? ne convin?”, a spus Viktor Orban, care a sus?inut c? liberalismul care a construit statul de bun?stare ?i-a epuizat deja resursele ?i a început s? se autoconsume”. Orban a afirmat c? nu neag? valorile liberale, dar aceast? ideologie nu va fi elementul central al sistemului politic din Ungaria, atâta vreme cât partidul pe care îl conduce, FIDESZ, se va afla la putere, ci va con?ine „o abordare na?ional?”.

„Sentimentul na?ional nu este un pericol, ci o energie pozitiv? care ne poate mobiliza toate capacit??ile”.

„Sentimentul na?ional este aur! Slujirea na?iunii, sacrificiul pentru ceea ce este mai presus decât tine sunt de aur. Deci sentimentul na?ional nu este un pericol, ci o energie pozitiv? care ne poate mobiliza toate capacit??ile” (Discursul premierului Ungariei la Chatham House, Institutul Regal pentru Afaceri Internationale, 11 octombrie 2013, Agerpres). În completare ?i explicitare, „Zsolt Nemeth, pre?edintele Comisiei parlamentare de politic? extern?, a declarat (29.07.2014/ Godollo), în cadrul reuniunii profesorilor de limb? ?i literatur? maghiar? din Bazinul Carpatic, c? înv???mântul reprezint? cel mai important sector al politicii na?ionale ungare. Politicianul FIDESZ a subliniat c? d?inuirea maghiarimii depinde de profesorii din afara grani?elor Ungariei”. Într-o analiz? din luna mai, George Friedman (Stratfor) f?cea o compara?ie între Viktor Orban ?i liderul Ungariei dintre cele dou? r?zboaie mondiale, Miklos Horthy.

Not?: „În Ungaria, rata ?omajului a sc?zut, în cel de-al doilea trimestru al anului în curs, cu 2,3%, ajungând la 8%, comparativ cu perioada similar? din 2013, potrivit datelor Oficiului Central de Statistic?, [...] Num?rul angaja?ilor a crescut cu 190 de mii, ajungând la 4.122.000 de persoane, ceea ce înseamn? o cre?tere de 4,8% fa?? de perioada corespunz?toare din 2013. [...]”.(KSH).

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer