Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Luni, 24 Ianuarie 2011 22:03
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion MaldarescuUnul din cele mai vechi documente obligatorii din istorie, JUR?MÂNTUL scris de c?tre Hippocrate are înc? un caracter sacru pentru medici - sau a?a ar trebui s? fie. Tratarea pacien?ilor f?r? discriminare, p?strarea intimit??ii pacientului ?i predarea secretelor medicinii altei genera?ii. De?i exist? dou? „versiuni", ambele pledeaz? pentru misiunea nobil? a medicilor, aceea de a fi în slujba oamenilor:
„Jur pe Apollo medicul, pe Esculap, pe Higea ?i Panacea ?i pe to?i zeii ?i zei?ele, pe care îi iau ca martori, c? voi îndeplini acest jur?mânt ?i poruncile lui, pe cât m? ajut? for?ele ?i ra?iunea:
- S? respect pe cel care m-a înv??at aceast? art? la fel ca pe propriii mei p?rin?i, s? împart cu el cele ce-mi apar?in ?i s? am grij? de el la nevoie; s?-i consider pe descenden?ii lui ca fra?i ?i s?-i înv?? aceast? art?, dac? ei o doresc, f?r? obliga?ii ?i f?r? a fi pl?tit.
- S? transmit mai departe înv???turile acestei arte fiilor mei, fiilor maestrului meu ?i numai acelor discipoli care au jurat dup? obiceiul medicilor, ?i nim?nui altuia.
- Atât cât m? ajut? for?ele ?i ra?iunea, prescrip?iunile mele s? fie f?cute numai spre folosul ?i buna stare a bolnavilor, s?-i feresc de orice daun? sau violen??.
- Nu voi prescrie niciodat? o substan?? cu efecte mortale, chiar dac? mi se cere, ?i nici nu voi da vreun sfat în aceast? privin??. Tot a?a nu voi da unei femei un remediu avortiv.
- Sacr? ?i curat? îmi voi p?stra arta ?i îmi voi conduce via?a.
Nu voi opera piatra din b??ic?, ci voi l?sa aceast? opera?ie celor care fac aceast? meserie.
- În orice cas? voi intra, o voi face numai spre folosul ?i bun?starea bolnavilor, m? voi ?ine departe de orice ac?iune d?un?toare ?i de contacte intime cu femei sau b?rba?i, cu oameni liberi sau sclavi.
- Orice voi vedea sau voi auzi în timpul unui tratament voi p?stra în secret, pentru c? aici t?cerea este o datorie.
- Dac? voi respecta acest jur?mânt ?i nu îl voi c?lca, via?a ?i arta mea s? se bucure de renume ?i respect din partea tuturor oamenilor; dac? îl voi tr?da devenind sperjur, atunci contrariul."

Se cunosc nenum?rate cazuri în care medicii, fideli jur?mântului depus, l-au respectat ?i chiar în clipele grele de r?zboi au folosit întreaga experien?? profesional? pentru a acorda ajutorul atât militarilor propriei armate, cât ?i militarilor inamici, r?ni?i pe câmpurile de lupt? sau popula?iei civile. S? ne înclin?m cu respect în fa?a lor, indiferent c?rei na?ii apar?in. Din p?cate nu totdeauna se întâmpl? astfel, ideile preconcepute, patimile, ura, fiind în m?sur? s? întunece ra?iunea ?i spiritul de toleran??.

EticaDup? al doilea r?zboi mondial, afi?area public? a simbolurilor N.S.D.A.P. a fost interzis? în Germania, iar cei ce nu respect? aceast? prevedere risc? pedepse cu închisoarea. Vulturul a fost simbol na?ional german cu mult înaintea de cel de-al Treilea Reich, în prezent fiind denumit Bundesadler. O ?tire publicat? în cotidianul german „Bild", preluat? de Agerpres, referitoare la atitudinea unui medic din Germania ridic? serioase semne de întrebare. Un medic evreu din ora?ul german Paderborn, situat în landul Renania de Nord-Westfalia, a p?r?sit opera?ia în curs, dup? ce a descoperit pe bra?ul unui pacient de 36 de ani un tatuaj cu vulturul imperial (Reichsadler) ?i un altul reprezentând o svastic?. Medicul în vârst? de 46 de ani a motivat c? propria con?tiin?? nu l-a l?sat s? continue opera?ia: «Nu-l voi opera pe so?ul dumneavoastr?. Sunt evreu», i-a spus doctorul so?iei pacientului, dup? care a apelat la un alt medic pentru a continua opera?ia. Categoric, pacientul nu putea fi considerat un nazist care trimesese evrei în lag?rele de concentrare, cel mult un tân?r teribilist, ca mul?i al?ii. Medicul nu a avut nici drept, nici justificare s? abandoneze un pacient, totu?i a f?cut-o, înc?lcând astfel jur?mântul depus. A?a cum am afirmat, ura întunec? ra?iunea, iar astfel de gesturi sunt la fel de condamnabile ca ?i crima premeditat?.

                                                                                                      Grafica - Ion M?ld?rescu footer