Revista Art-emis
Din laboratoarele geopolitice ale serviciilor secrete PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 02 Aprilie 2014 22:40
EuRusia, art-emis„Novaia Rossia” sau „EuRusia”
 
De peste Atlantic, analistul ?i strategul politic american, originar din România, Edward Lutwak a bulversat relativul sentiment de siguran?? al Europei, reamintind, celor care au uitat, despre existen?a unui proiect geopolitic denumit „Novaia Rossia”, respectiv o nou? entitate statal? ale c?rei frontiere, stem? ?i drapel, poate ?i imn, sunt deja cunoscute Biroului de Proiec?ii Cartografice al Departamentului de Stat. Noul stat ar include toate teritoriile din estul Niprului ?i ar avea capitala tot la Kiev, în partea de pe malul stâng al Niprului. Cu cinci ani înainte de predic?ia lutwakiana, o revist? din Italia, anticipa proiectul geopolitic „Repubblica Ucraina dell?Unione Russa”. Orietta Moscatelli a semnat în iunie 2009, articolul „Opel alla Magna: la vittoria di EuRussia”, consacrat rela?iilor economice ruso-germane. Articolul este, îns? înso?it de o hart? titrat? „L’incubo di Obama” (Co?marul lui Obama).
      
Cine poate s? cread? c? este doar o pur? întâmplare? Mai mult, ceea ce anticipeaz? revista italian? de geopolitica „Limes”, ne apare ca o reditare, pe invers, ca o r?zbunare, a scenariilor puse în discu?ie „la cele mai înalte nivele” (aluzie evident? la cartea cu acela?i titlu scris? de Strobe Talbott ?i Michael R. Beschloss) cu prilejul negocierilor americano-sovietice, care au preg?tit evenimentele istorice ale anului 1989. Avem în vedere proiectul „Casei Comune a Europei” de la Atlantic la Urali, extins ulterior la o „Cas? Comun? din Atlantic la Vladivostok”.
În opinia celor aviza?i, revista italian?, din care reproducem harta[1], este în mod curent utilizat? ca releu de retransmisie a inten?iilor geopolitice ?i de testare a reac?iilor. Deci nu ar fi cazul s? se ia lucrurile prea u?or ?i s? cread? c? „aceast? hart? geopolitic? de co?mar este rodul imagina?iei înfierbântate a exper?ilor italieni care doar vântur? presupuneri în ce m?sur? o Germanie tot mai puternic? ?i având în siajul s?u Fran?a ?i Italia, ar putea pune în mi?care o Ax? Berlin-Moscova, care s? ruineze nu numai Uniunea European? în forma ei actual?, arhitectura continental? de securitate, dar ?i ordinea mondial?”.[2] 
 
Num?rul curent (aprilie 2014) al „Limes. Rivista Italiana Di Geopolitica” lanseaz? ideea geopolitic? a „Eurusiei, de aceast? dat? ca o « cas? comun? » în spa?iul de la Atlantic la Pacific (Uniunea European? plus Rusia), dar perceput? ca [...] o construc?ie distan?at? de Statele Unite ale Americii ?i pe picior de rivalitate cu acestea”.[...] Proiectul geopolitic « Eurusia » creaz? Axa Berlin-Moscova, între nucleul european franco-german ?i « Marea Risie », rezultat? din anexarea unor teritorii limitrofe (Ucraina de est, de sud ?i Crimeea) sau chiar mai îndep?rtate (Kârkâzstan) ?i consolidarea sferei de influen?? a Moscovei în spa?iul tradi?ional de control cunoscut ?i ca Vecin?tate apropiat? [...]”.[3] 
 
În acest proiect geopolitic distingem
- clubul statelor prietene Rusiei: Germania, Fran?a, Italia Spania, Grecia, Serbia, Ungaria, Slovacia, Cipru ?i Siria);
- cercul statelor partenere Rusiei: Kazastan, Portugalia, Norvegia, Finlanda, Belgia, Austria, Slovenia, Croa?ia ?i Macedonia;
- cercul statelor neutre: Elve?ia, Danemarca, Irlanda, Olanda, Cehia, Turcia, Azerbaidjan, Bosnia ?i Her?egovina, Muntenegru, Albania, Republica Moldova ?i Ucraina Occidental?, un mic stat care ar cuprinde regiunea transcarpatic? ?i Gali?ia istoric? f?r? Volânia (care ar trece la Bielorusia);
- gruparea statelor inamice: Marea Britanie, Suedia, Polonia, România, Republicile Baltice ?i Georgia.    
Din experientele istorice tr?ite de omenire pân? în prezent, scenariile ?i jocurile geopolitice nu au adus nimic bun pentru întreaga comunitate mondial? ?i nici chiar pentru cei care ?i-au tras partea leului din r?zboaiele provocate. R?zboaie politice, economice, militare ori totale. R?zboaiele politice ?i economice sunt cu caracter permanent. Ele se duc, f?r? a fi asumate, chiar ?i între prietenii alia?i. Dup? aproape ?apte decenii de la incheierea ultimei conflagra?ii mondiale, diploma?ia marilor puteri pare a fi obosit, iar actorii numero?i ai scenei mondiale par redu?i la tacere. Nu sunt semne bune. Europa este, în prezent, continentul aflat sub zodia numeroaselor scenarii. Poate î?i spune cuvântul ?i varsta Europei, îmb?tranirea popoarelor, problemele acute ?i f?r? solu?ii într-un orizont de timp rezonabil, în pofida speran?elor puse în oportunit??ile ?i provoc?rile globaliz?rii
Organiza?ia Tratatului Atlanticului de Nord s-a înfiin?at în anul 1949. Organiza?ia Tratatului de la Var?ovia s-a constituit, pe cale de consecin??, dupa ?ase ani, în 1955 ?i s-a dizolvat la 3 martie 1991. Dup? aceast? dat?, Organiza?ia Tratatului Atlanticului de Nord a mai cunoscut înc? trei valuri de extindere. Nu-i firesc ca Rusia, China, India, Iran ?i altele s? se întrebe: „De ce, pân? unde, împotriva cui? ”
Quo vadis Terra?
Grafica - Ion M?ld?rescu 
---------------------------------------------
footer