Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Duminică, 12 Ianuarie 2014 13:05

Prof. univ. dr. Nicolae Radu, art-emisRomânia merit? mai mult!

Un nea?teptat început de an 2014. Ritm trepidant, mi?c?ri subtile, realit??i ce ne împing spre fapte greu de în?eles. În zi de Boboteaz?, min?ile au înghe?at! În c?utarea de r?spunsuri pentru o stare ce amor?e?te noul an, insist asupra faptului c? nu fac politic?! Preocup?rile mele sunt centrate pe realit??ile sociale imediate ?i mai pu?in pe integr?ri conceptuale în consolidarea unei nonetici a politicianului român. Justi?ia r?mâne justi?ie! Tr?d?tori, vânz?tori de ?ar?, mascote colorate prinse în mrejele puterii, toate acestea pot fi descifrate prin incursiuni psihologice din perspectiva arheologiei faptelor. Ce s? în?eleg ca simplu cet??ean? Efectul? O Românie închis? parc? din ce în ce mai mult, o lume în care discu?iile cap?t? contur agresiv. Ne întreb?m la ce folosesc toate acestea? Tr?im într-o ?ar? de infractori? Un lucru este de bun augur! Se dore?te c? justi?ia s? nu mai interfereze cu politicul. Demn de apreciat! Îns? de la vorba la fapte, rezultatele se las? a?teptate.

Via?? poate fi în?eleas? în adev?rat ei splendoare sau non adev?r dincolo de politic. Spuneam îns? c? România are valori, amintind de Academician Dan Berindei, Academician Alexandru Surdu, etnologul Ion Chelcea, jurnalistul Dumitru C. M?ld?rescu ?i etnograful Ion Ghinoiu. Unde ne sunt îns? modelele? S? cutreiere ?i acestea ?inuturi str?ine în c?utarea de împlinire? Am privit cu speran?a spre un an 2014 mai bun ?i mai lini?tit. Din p?cate, lucrurile nu stau a?a cum credeam. Puterea atrage ?i face pe unii dintre semeni s? uite de omenie. Ce mai înseamn? dragostea de frate ? Mai în?elege cineva ceva? Cine mai cunoa?te istoria românilor?! Cine mai vrea s? înve?e istorie?

Nu vreau c? to?i cei ce citesc acest material s? îmi însu?easc? punctual de vedere. Reu?ita democra?iei const? chiar în diversitatea de opinii. Nu se poate totu?i s? nu vedem ceea ce nu se vrea s? vedem. Un universitar aruncat în temni?? nerecuno?tin?ei, este în primul rând o pierdere pentru România. Un universitar r?mâne un universitar, a?a cum un rege r?mâne un rege chiar ?i când nu mai are tron ?i ?ar?. Sincer, m? întreb ce s-ar întâmpl? dac? universitarii din România ar fi condamna?i incorpore la început de an 2014 ? Mai are cineva nevoie de profesori ?

Zoologia puterii

E?ecul profesional este evident. Spun acest lucru privind din perspectiva studiilor de antropologie cultural?, dar ?i din unghiul de cunoa?tere al unor domenii de cercetare multidisciplinare. Nu sunt specializat s? constat fapte concludente care s? îmi permit? s? v?d dreptatea/ nedreptatea unei sentin?e. Justitia si-a manifestat actul de voin??.Verdictul este greu, dar permite s? vedem c? durerea une?te, leag?, încurajeaz?. Zâmbesc ?i nu pot s? nu m? ab?in, provocarea în a construi un curs de psihologie politic? fiind mai veche. Zoologia puterii este divers?. Maimu?e coco?ate ve?nic prin copacii puterii, bivoli ce se ascund sub strat gros de noroi, p?s?ri exotice f?r? pene, acestea fiind r?t?cite datorit? tranzi?iei, subsumeaz? unui cor colorat în care to?i vorbesc, to?i au dreptate ?i nimeni nu ascult?! Complicitate, lipsa de principialitate, personaje politice mai mult sau mai pu?in responsabile! Îmi doresc c? toate acestea s? nu altereze func?ionalitatea institu?iilor statului. Românii au nevoie de unitate ?i de speran?a unor zile mai bune. Pagubele, fie ele doar ?i la nivel declarativ, nu fac decât s? ne împing? spre o mentalitate care nu ne face cinste.

Alterarea mentalit??ii la nivel colectiv este din ce în ce mai evident?. Tinerii au nevoie de modele. Noi avem nevoie de zile mai bune. La ce s? ne a?tept?m când se spune c? „cine lupta pentru România în clip? de fa?? e pedepsit?”[1] Cine urmeaz? ?

Roat? este rotund? ?i întotdeauna se întoarce! Istoria nu iart?! Personal, îmi doresc c? anul 2014 s? nu constituie poligonul de înc?lzire pentru fapte a?ezate dincolo de etic?, fapte ce se vor întâmpl? poate în 2015. Cu siguran?? c? România merit? mai mult! S? fie oare adev?rat c? „cel ce ridic? sabia, de sabie va muri!”? Timpul o s? ne ajute s? în?elegem!

-----------------------------------

[1] hotnews, 06.01.2014).

footer