Revista Art-emis
Romania deschide por?ile terori?tilor? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neacsu   
Duminică, 12 Ianuarie 2014 12:38
Col. (r) Marin Neac?u, art-emisÎntr-un alt articol, cândva prin martie 2013, ar?tam cum cro?eteaz? românii în timp ce al?ii ne transform? ?ara în groapa de gunoi a Europei. Prin februarie 2010 prin pres? ap?ruser? semnale cu privire la încerc?rile Europei de a g?si un loc de depozitare a de?eurilor marilor puternici ai Europei ?i România se afla în tratative; conducerea ??rii de atunci, ca ?i cea de acum, gunoieri de meserie, sau gunoaie umane, erau gata s? deschid? gura pentru ca fum?torii U.E. s? î?i sting? ?ig?rile pe limba lor, numai s? îi p?streze în scaune. La vremea respectiv? transformarea României în groapa de gunoi a Europei era numai o ipotez?. Acuma este certitudine. Pe atunci se spunea c? pe teritoriul ??rii noastre sunt depozitate circa 1.400 de tone de reziduuri radioactive. Oficial. Tot oficial, pre?edinta Consiliului Na?ional pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (C.N.C.A.N.), Vajda Borbala, spunea c? România nu are în vedere importul ori depozitarea de reziduuri nucleare provenite din alte ??ri, precizând c? acest lucru este stabilit prin Legea 111/1996, în vigoare la acel moment. Riscurile implicate de existen?a unui depozit de de?euri radioactive, spunea atunci doamna Vajda   Borbala, „sunt ca acestea, dac? nu sunt stocate în condi?ii sigure, s? se infiltreze în ape ?i s? afecteze biosfera”. Senatorul Sever Cibu, vicepre?edinte al Comisiei de mediu, spunea ?i el c? apele din Bihor care provin din fostele exploat?ri de uraniu con?in ?i acum urme de substan?e radioactive, fiind de nefolosit. Este bine c? se ?tiu urm?rile atât ale folosirii cianurilor la exploatarea aurului ?i lacurilor de decantare, cât ?i ale depozit?rilor unor de?euri toxice. Este r?u c? de?i se cunosc urm?rile, se accept? totu?i contractele ?i ne trasnform?m în groapa de gunoi a Europei.
 
Se cunoa?te cazul navei „Flaminia” care a tot c?utat o ?ar? care s? o primeasc?, pân? a g?sit corup?ii din România care s? „o repare“ în Mangalia - bineîn?eles, contra un comision substan?ial. Cu ce riscuri? Citi?i aici:[1] Se cuno?te, de asemenea, cazul depozitului de de?euri de la Câmpulung Arge?, unde au ars câteva mii de tone de de?euri toxice dar nici acum nu se ?tie ale cui erau. Întâmplarea face s? fie exact cam câte erau ?i pe „Flaminia”. Tot întâmplarea face ca despre cele de pe Flaminia s? se spun? c? au fost trimise la Ploie?ti. Cât de departe este Ploie?tiul de Câmpulung ? S? se fi ars de?eurile de pe Flaminia la Câmpulung ? Acuma e târziu s? mai se verifice ceva cu atât mai mult cu cât oficial nu s-a „”?tiut” niciodat? ce con?ineau containerele de pe Flaminia. Se ?tie doar c? atunci când un container a luat foc, prefectului Constan?ei Eugen Bola, îi tremurau chilo?ii cu genunchi cu tot. „”Am mai multe informa?ii, le verific?m, s? l?murim aspecte de ordin tehnic. Am primit un raport. Dumnezeule mare, este o problem?! Avem o problem?, dar nu ?tim cât este de mare sau de mic?” spunea domnul prefect care de speriat ce era nu mai ?tia ce s? spun? nici cât de groas? s? spun? c? e beleaua. Cât de grave au fost ?i problemele cu de?eurile de la Câmpulung ?i ce implica?ii au avut, afla?i de aici:[2]
 
Dup? incendiul de la Câmpulung, ministrul mediului a demis-o pe directoarea de la APM Arge? pentru c? nu a suspendat autoriza?ia de mediu firmei Global Eco Center unde a avut loc incendiul, de?i în cadrul unor controale se mai sesizaser? grave abateri de la prevederile legii.De ce e nevoie s? se întâmpla nenorociri ca s? se ia m?surile legale? E prea mare ?paga?
Cert este c? în cazul Flaminia, nava a fost ad?stat? în una din danele portului Constan?a, aflat? în posesia unei firme controlate de oameni de afaceri libanezi din Constan?a, urm?ri?i penal pentru evaziune fiscal? cu cereale, de 30 de milioane de euro, al?turi de al?i doi milionari const?n?eni, care s-au îmbog??it în Portul Constan?a.Ori fi aceia?i afaceri?ti prieteni ai domnului Maz?re, c?rora acesta se l?uda c? vrea s? le dea Cazinoul din Constan?a? Nu ar fi de mirare, numai a?a s-ar explica acordul dat de guvernul roman pentru ca nava s? fie acceptat? în România.[3]
 
Spuneam c? în ciuda avertismentelor domnului Vajda Borbala, România a preluat contractele de depozitare ?i a acceptat s? î?i otr?veasc? cet??enii cu de?eurile Europei ?i dovada o d? aceea?i doamn? Plumb, care prin ianuarie 2013 se treze?te ?i domnia sa c? unele companii de „b?ie?i de?tep?i” din afar? ?i din ?ar? profit? de o legisla?ie g?unoas? f?cut? de parlamentari g?uri?i sau penetra?i ?i penetrabili de ?p?gile companiilor interesate de afaceri dubioase. A?a s-a trezit domna Rovana Plumb s? spun? c? ar trebui suspendate importurile de de?euri periculoase, pân? când legisla?ia va fi pus? la punct. Iat? ce spunea doamna ministru în Ianuarie 2013: „România ar putea suspenda importurile de de?euri periculoase, pân? când legisla?ia va fi pus? la punct. Lucr?m împreun? cu Poli?ia ?i cu Parchetul la aceasta investiga?ie(…) Decizia pe care o vom lua, în proportie de 99%, va fi aceea de suspendare a importurilor de de?euri periculoase pân? când legisla?ia din România va fi pus? la punct în ceea ce prive?te trasabilitatea.”[4] S? credem c? s-a de?teptat doamna Plumb ?i a devenit un bun român a?a dintr-o dat?, sau c? foamea de bani este mare ?i se simte nevoia unei „renegocieri” a contractelor sub pretextul clarific?rii legisla?iei? Eu, cu toat? indulgen?a, tind s? înclin c?tre a doua variant?, pentru c? în ceea ce prive?te inten?iile actualului guvern sunt l?murit. ?i ca s? nu se spun? c? am p?reri, s? vedem ce ne preg?te?te domnul prim ministru.
Spuneam c? am devenit ghena Europei în materie de de?euri radioactive. Ei bine, de parc? asta nu era de ajuns, guvernul Ponta a decis s? ne transforme ?i în depozitarul gunoaielor umane, sau mai bine zis a unor organiza?ii teroriste. Nu e de ajuns c? am acceptat închisorile C.I.A. cu locatari cu tot, acuma partenerul nostru strategic ne transfer? ?i organiza?iile teroriste pe care nu le mai poate men?ine în Irak. Nu e glum?, ?tirea apare pe unele site-uri ?i bloguri române?ti ?i apoi a fost preluat? de „The Telegraph.”[5] apare informa?ia: „În cadrul întâlnirii, care a avut loc la Bruxelles din 4 decembrie, Ministrul Afacerilor Externe Titus Corl??ean ?i Secretarul de Stat american John Kerry au discutat o posibilitate de a reloca membrii organiza?iei teroriste Mujahedin-e Khalq (M.E.K.) în România. Pentru a discuta detalii acestei cerere în ?ara noastr? va veni consilierul Secretarului de Stat al S.U.A. Jonathan Vainer care se ocup? cu migra?ia acestei organiza?ie. Dac? Traian B?sescu acord? cu propozi?ia, to?i 3.000 membrii de M.E.K. va fi localizat? compact aproape de ora?ul Craiova.” Informa?ia fiind postat? de un blogger poate fi o simpl? specula?ie, sau m? rog, goanga cuiva cum sunt destui pe internet, dar aceea?i persoan? care d? aceast? informa?ie, intr? pe blogul unei doamne care lucreaz? la Externe ?i care la rândul ei face referiri la discu?iile dintre Corl??ean ?i Kerry.[6] Pe acel site are loc o discu?ie între numitul Danamarca ?i doamna Raiciu, de la Externe, pe tema „M.E.K.” iar doamna confirm? c? a vorbit cu persoane din externe care au rela?ia Kerry în gestionare ?i i-au confirmat c? exist? discu?ii pe aceast? tem?. Iat? discu?ia dintre cei doi :
 
Raiciu: December 17, 2013 at 11:20 am
Am vorbit cu ni?te colegi ai mei ieri. Mi-au spus c? S.U.A. vrea s? se mute to?i 3.000 de terori?ti din aceast? organiza?ie la Craiova. Nu pot crede c? autorit??ile noastre vor fi de acord cu aceasta!
Danamarca 70: December 17, 2013 at 12:58 pm
Este posibil, având în vedere cât de mult? presiune Departamentul de Stat al S.U.A. are pe pre?edintele nostru de obicei. Atunci o s? avem o enclav? de terori?ti ?i criminali care au încercat s?-l omoare pe pre?edinte, prim-ministru ?i al?i oficiali de prim rang în Iran.
Raiciu: December 17, 2013 at 1:19 pm
Sunt sigur c? americanii ne vor promite mun?i de aur pentru acordul nostru ca de obicei. Ne vor convinge c? vor finan?a toate cheltuielile ?i ?ara noastr? va ob?ine profit economic ?i etc. Dar în sfâr?it, nu vom ob?ine nimic.
Danamarca 70: December 17, 2013 at 1:33 pm
Nu in?eleg ce profit putem ob?ine de tot? Nu a? l?sa criminali ?i terori?ti în casa mea chiar ?i pentru mul?i bani. O s?-?i spun mai mult! În conformitate cu informa?ia din internet, „M.E.K.” este independent? financiar. A f?cut lobby la Congresul al S.U.A. pentru excluderea sa de pe lista organiza?iilor teroriste.”
Deci de?i oficial nu spune ?i nu recunoa?te nimeni nimic, pe surse subiectul este cunoscut.
 
Cine este „M.E.K.”? Cei care vor s? afle, pot accesa linkul:[7] Vor afla c? este o organiza?ie terorist? care se afl? sub obl?duirea C.I.A., care reevaluat-o a?a cum a f?cut ?i U,E, pentru c? face ceea ce f?cea Carlos pentru cei care îl pl?teau pe vremuri. Ei bine, lucrurile încep s? scape de sub control în „eliberatul ?i civilizatul Irak,” mai nou Farujah a c?zut în mâinile „Al Qaeda”, probabil o fac?iune din cele care nu vor s? mai asculte de americani, sau care înc? stau sub controlul celor care i-au înfiin?at dar vor s? î?i extind? teritoriul ceea ce face ca „M.E.K.” s? se simt? amenin?at ?i e nevoie de redislocare. Unde s? îi mute prietenii no?tri americani dac? nu în România, singura ?ar? care prime?te toate de?eurile lumii ?i mai ?i mul?ume?te pentru ele? Iat? cum România, ?ara tuturor de?eurilor este gata s? primeasc? acuma cu bra?ele deschise aproape 4.000 de mujahedini membri ai unor organiza?ii teroriste care reevalua?i sau nu tot terori?ti r?mân. Ce nevoie are România de ei? Cum va accepta Europa acest transfer? Vom asista la un nou r?zboi între americani ?i europeni dup? criza telefoanelor interceptate? Va fi România b?gat? între „licurici”? Despre Prim ministru ?i Pre?edinte nu îmi fac nici o iluzie, amândoi sunt la fel de vându?i ?i gata s? dea orice aprobare numai s? fie sus?itu?i în alegeri de c?tre marele aliat. Momentul este bine ales, americanii nu sunt pro?ti, vin cu acest proiect exact când trebuie, acuma când ambii vânz?tori sunt gata s? vând? tot ca s? î?i asigure continuitatea ?i sprijinul la alegeri, deci ambii vor semna cu ochii închi?i orice numai s? li se garanteze protectoratul. În timpul ?sta Românii cro?eteaz?, fac ciorapi pentru iarn?, unii fac carâmbul ?i al?ii ce a r?mas. Cei care se cred viteji se vor „r?zbuna” la alegeri, ei nu vor participa la vot ca s? le arate ei lor, celor care guverneaz?, c? nu dau doi bani pe alegerile lor ?i ca s? le u?ureze procesul m?sluirii voturilor. Asta e tot ce va face românul. Ce vor face mujahedinii? P?i nu e greu de ghicit. Unii spun c? vor fi caza?i pe lâng? Craiova, ori în Mehedin?i pe unde a încercat s? se sinucid? de curând „din motive personale” un S.R.I.-st. Al?ii spun c? cei 4.000 de mujahedini fideli vor asigura paza bazei de la Deveselul c? americanii nu au încredere în români care ar fi gata s? vând? ?i gardul ?i scutul, bucat? cu bucat?. Cine ?tie pân? la urm? sub ce pretext ?i cu ce misiune vor veni, poate pentru a lupta împotriva „terori?tilor ecologi?ti” care pun be?e în roate proiectelor R.M.G.C. ?i Chevron. Numai Dumnezeu ?tie... poate ?i Allah. Domnul Ponta, Corl??eanu, B?sescu ce spun, au auzit ceva sau este doar a?a un subiect lipsit de importan???
 
Bibliografie:
-----------------------------------------------------
footer