Revista Art-emis
Erat? PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Luni, 16 Decembrie 2013 19:02
Marian Ioan, art-emisNenum?rate au fost împrejur?rile (sau împrejmuirile?!) în care eu am sus?inut c? poporul român o s? dispar?. Au fost nenum?rate, pentru c? nici dracu' nu num?r? pân? la unu, sau pân? la doi.

Ast?zi, m? v?d nevoit s? scriu o erat? la ceea ce am sus?inut. M? suii în ma?ina timpului, cum fac eu când n-am ce face, dar, într-o clip? de neaten?ie, în loc s? dau înd?r?t, ca de obicei, d?dui înainte. A?a se-ntâmpl? c? ajunsei în viitor, nu în trecut cum ajung eu mai mereu. ?i ce v?zui eu acolo, în viitor? V?zui c?, nici România, nici românii, nu disp?ruser?, cum zisesem eu.
Eram acolo. Doar c?, în loc de Republica România, ne numeam Rezerva?ia România, iar suprafa?a ni se redusese. Ne întindeam pe suprafa?a de teren care mai r?m?sese necump?rat? de str?ini. Era în zona D?buleni, acolo unde-s dune de nisip. Pe alea nu vrur? s? le cumpere str?inii. Fraieri, nu ?tiau ce pepeni se fac acolo! Doar aia mai r?m?sese în proprietatea unui român, anume a lui B?sescu. U.E. îi d?duse lui acel teren la schimb cu ?la de la Nana, iar el acceptase afacerea pentru c? îi mai d?deau ?i ni?te bani pe deasupra, bani cu care putea s? achite creditul de la CEC.

Pentru c? r?m?seser?m foarte pu?ini ?i pentru c? majoritatea eram republicani, ni s-a dat voie s? ne autoguvern?m ca republic?, nu ne-au obligat s? ne alegem rege, sau împ?rat… rom. Iar pre?edinte era B?sescu, pentru c? al lui era p?mântul pe care se ridica, mândr?, Rezerva?ia România. El era singurul care avea pa?aport de liber? circula?ie pân? la Calafat, c? numai de acolo se putea aproviziona cu produse tradi?ionale cum ar fi Whiskey, Vodka, Kiwi ?i altele. Se deplasa acolo cu o barc? cu motor, pe care o conducea singur, având carnet de marinar. Când se ducea la Calafat, Nu?i r?mânea ?i-l a?tepta în port, unde exersa… a?teptarea. Noi, ?ilal?i români, aveam drept de liber? circula?ie doar pe teritoriul rezerva?iei. M? gândesc cum s? fac, cui s?-i dau ceva, ce s? promit s?-mi dea ?i mie pa?aport pân? la Podari, s? mai v?d ?i eu locurile în care mi-am rupt pantalonii în fund.

În concordan?? cu evolu?ia noastr? demografic? ?i cu conduita noastr? ca cet??eni, ni s-a dat voie s? schimb?m Constitu?ia în consens cu noile realit??i. Astfel, unicat pe plan interna?ional, s-a prev?zut în Constitu?ie c? românii au dreptul dublu de a vota, sau de a nu vota, în func?ie de cum se scoal? în diminea?a alegerilor pre?edintele, urmând ca el s? ne precizeze, prin intermediul televizunii locale, care dintre cele dou? drepturi suntem obliga?i s? ni-l manifest?m în ziua respectiv?.

În deplin? concordan?? cu aspira?iile noastre, fusesem numi?i membri ai tuturor organiza?iilor interna?ionale de securitate. Adic?, oricine vroia s? fie în siguran??, trebuia s? aib? acord cu noi, în baza c?ruia putea s? evite facilitatea de la Deverselu. Acolo ne deversam noi toate cele, astfel c? pe o raz? de câ?iva zeci de kilometri, respectiv cât suprafa?a rezerva?iei, orice musc? p?trundea în spa?iul aerian, c?dea lat? din cauza mirosului.
Pentru prima dat? în istoria noastr? zbuciumat?, Rusia, Turcia, Ungaria, Austria ?i Israelul au declarat oficial c?, în via?a lor, nu vor mai dori s? cucereasc? România, declara?iile în acest sens fiind f?cute de la tribuna O.N.U., vorbitorii, începând cu Putin,  terminând cu Laszlo Töke? ?i încheind cu formula „S? moar? mama!”. Iar pre?edintele pe via?? ?i dincolo de via?? al Republicii Moldova, Voronin, a declarat „Dom’le, eu m-a? uni cu B?sescu, c? are vin bun ?i ?ine la be?ie, da’ s? sape el canalul subteran de unificare, c? dac? încerc pe deasupra m? doboar? ?ia de la Deverselu”.
Cam pân? aici am reu?it s? v?d, c? m-a trezit nevast?-mea. Cic? sfor?iam. Adic? eu încerc s? scrutez viitorul omenirii ?i ea…
footer