Revista Art-emis
Americanii ?i nem?ii nu se plac PDF Imprimare Email
Col. (r) dr. Alexandru Manafu   
Joi, 12 Decembrie 2013 18:23
Col. (r) dr. Alexandru Manafu, art-emisAmericanii îi ascult? pe nem?i. Nem?ii s-au  sup?rat. Ca o trup? de albinu?e aproape toat? Uniunea European? s-a sup?rat ?i ea. Nimeni nu st? s? gândeasc? ?i reac?ioneaz? rapid prin imita?ie, de parc? arta gândirii nu ar mai avea relevan??. Dar oare, ce motive ar avea Nem?ii s? se supere? Oare au germanii ceva de ascuns fa?? de Americani? Între na?iuni nu exist? decât interese. Pân? la un moment dat interesele Germaniei, de Vest ea fiind, au concurat cu interesele Statelor Unite ale Americii. De fapt interesele au coincis cât timp americanii au de?inut controlul absolut asupra Europei, prin
intermediul controlului asupra Germaniei. De ceva ani Germania este condus? de un lider ?colit în laboratoarele Germaniei de Est, afirmat în Germania democratic? - mai mult Germania K.G.B.-ist? -, bun prieten acest lider cu Vladimir Putin.

Germania o duce bine ?i face supraproduc?ie. Cui o d?? Restului ??rilor europene pe care le oblig? astfel s? stea într-o profund? criz?. Americanii le cer s? mai reduc? presiunea ?i s? accepte mai multe importuri, tocmai pentru a putea salva Uniunea European?. Nem?ii nu vor, sub pretextul c? dac? exist? cerere pentru produse nem?e?ti bune, de ce s? nu r?spund? acestei cereri? Toat? lumea este în criz?, Germania nu este,  ?i asta pentru c? barierele Uniunii Europene blocheaz? accesul în interior al altor imperiali?ti, dar asta a dus la lipsa concuren?ei iar ??rile slabe, adic? restul Europei, nu prea mai
au alternativ?. Normal c? nem?ii nu vor s? fac? munca câmpului. Visul ei, ca ?i al Sovieticilor de alt? dat?, este s? creeze dependen?? de tehnologia german? ?i s? fac? din parteneri doar furnizori de materie prim? ?i alimente.

Germania este ca un câine ?inut în les?. La sfâr?itul celui de Al Doilea R?zboi Mondial ra?iunea desp?r?irii Germaniei a fost tocmai evitarea reînceperii unor nou conflict. O Germania unit? reprezenta o Germanie prea puternic?. S? nu uit?m c? Germania - c? îi spunem Imperiu sau Stat, aproape în mod permanent în ultimii 200 de ani -, atunci când a considerat c? are puterea de a-?i împinge grani?ele spre Rusia, a f?cut acest lucru. Probabil este istorie, sau statistic? acest lucru, deoarece ast?zi doar suntem prieteni... dar oare nu ne înva?? istoricii c? cine nu î?i cunoa?te istoria tinde s? o repete? Americanii nu lucreaz? pe sentimente ci având la baz? ?tiin?a, inclusiv cea a psihologiei sociale. Nem?ii nu îi plac pe americani ?i asta este extrem de clar. Am vrea s? ne imagin?m c? germanii nu îl suport? pe Hitler ?i c? regret? ce s-a întâmplat în de Al Doilea R?zboi Mondial, ba chiar c? ei se bucur? c? au fost  snopi?i în b?taie de c?tre Americani (?i ru?i cu bani tot americani). Americanii ?tiu c? nem?ii nu îi suport? pe americani. Ce înseamn? acest lucru? C? e nevoie de precau?ie ?i pu?in? neîncredere trebuie s? fie, nu de alta, dar s? nu ne trezim iar c? Europa este aruncat? într-un nou conflict. Mai bine o ceart? de familie decât un r?zboi mondial.

Dar au americanii motive s? îi suspecteze pe nem?i? P?i haide?i s? vedem: fostul pre?edinte al Germaniei î?i consum? mandatul ?i, în vreo câteva luni se afl? deja pe statul de plat? al Rusiei, consultant fiind la Gazprom. Lovitur? puternic? dat? Americii, pus?  practic într-o ipostaz? extrem de proast?.
S? mai vedem un caz. Germania se implic? energic în solu?ionare conflictului Transnistrean. Ce se întâmpl?? P?i absolut nimic în favoarea Republicii Moldova. Deci o mare putere nu vrea, sau nu poate s? rezolve acest conflict banal. Eu spun c? de fapt nu vrea ?i trateaz? problema cu dezinteres  ?i del?sare. S? mai dau un exemplu. Acum sunt baze americane în Germania - baze N.A.T.O., bineîn?eles. Nem?ii se roag? de americani s? elibereze amplasamentul - nu au spus a?a direct acest lucru. P?i dac? suntem parteneri, ce faci, m? dai afar? din cas?? Adic? am fost bun s? stau, s? v?ruiesc, s? te ap?r de cei r?i, dar acum când e bine vrei s? m? dai afar?? S? mai spun înc? una. Se face North Stream, adic? o conduct? care duce gaze din Rusia spre Germania ?i Fran?a. Trebuia s? se fac? ?i South Stream, ca s? se poat? duce gaze ?i spre România, Bulgaria, Grecia, Italia, etc... adic? mai spre sudul Europei. Auzi aici: cel din nord e viabil, cel din sud nu se mai face. Nu e viabil. O conduct? care trebuia s? lege un interes american de alt interes american nu mai e bun?.

S? continu?m. Germania pare a submina toate economiile na?ionale europene,  prin impunerea unor m?suri draconice: reduce?i cheltuielile publice, uite c? facem ?i noi asta. P?i normal c? o face?i, c? la noi salariul e de 200 de euro iar la voi de 1.500. Care e scopul bloc?rii investi?iilor publice, atunci când Germania e plin? de autostr?zi iar noi n-avem nici unde s? d?m o pedal? c? se termin? autostrad?. S? ne oprim, dar oare nu era mai bine s? cre?tem ?i noi pân? aproape de voi ?i apoi s? ne oprim împreun?? A da, am uitat - ne trimite periodic ulei, orez ?i f?in?, ca s? nu ne sup?r?m ?i eventual s? nu murim de foame.  Cozile la aceste pomeni sunt memorabile pentru unii români ?i nu ne prea ofer? mult? demnitate. Nem?ii se interconecteaz? economic puternic cu Ru?ii, neprietenii americanilor, ?i cei care spun NU tot timpul la solicit?rilor acestora în cadrul O.N.U.. Unii dau gaze ?i alte z?c?minte, ceilal?i dau Euro. Nem?ii sunt cei care spun tot timpul c? ei nu se bag? nic?ieri în lume, atunci când unitatea N.A.T.O. trebuie afirmat?. Mai to?i se bag?, ei „Nu!” .  Au spus „Nu!” în Siria, au spus „Nu!” în Libia, au spus „Nu!” în Irak, au spus „Nu!” în Afganistan. P?i unde mai este fr??ia? Adic? americanii au fost buni ca s? nu v? ocupe ru?ii întreg teritoriul, dar mai departe nu mai sunt buni?
 
În România ?i Republica Moldova  se intensific? discursul unionist ?i un tânar din vârful ierarhiei partidului lui Merkel vine la Bucure?ti, s? ne spun? s? semn?m tratatul cu Republica Moldova. Americanii vin s? lege Republica Moldova de România (a se vedea armata, justi?ia, educa?ia-elementele fundamentale necesare unirii), dar nem?ii par a nu vedea interesul european în acest? chestiune. Ba mai mult, ni se spune c? rela?iile bune ?i interesele lor cu Rusia nu trebuie periclitate de c?tre România. P?i parc? eram prieteni, parc? ne sus?ineam reciproc...
Americanii au dezvoltat puternice baze militare în Turcia, România ?i Polonia, ??ri puternic americano-file, mai pu?in germano-file ?i mai ales ruso-fobe. Nem?ilor nu le place, inclusiv nu le place scutul anti-rachet?. Americanii lucreaz? cu cap, adic? pe baza informa?iei ?i a ?tiin?ei, lucrez? cu numere ?i nu cu sentimente. Acum jocul cifrelor arat? probabil c? omenirea s-ar afla în preajma unui alt conflict mondial, iar citirea acestora, ca un joc al ciclicit??ii, îi face s? fie mai aten?i. S-a dovedit c? un prieten de azi poate fi du?manul de mâine, mai ales când exist? ?i experien?? în acest sens. Americanii nu sunt români. Ei fac Geopolitic? ?i privesc macro ?i pe termen lung. Nu e mai bine s? stai cu un ochi deschis decât s? te treze?ti cu o nou? situa?ie similar? cu cea premerg?toare celui de al doilea conflict mondial?
 
S-au sup?rat nem?ii... ?i ce... parc? ei nu ascult?? Oare nu e mai bine s? fii preventiv decât reactiv? Eu zic c? e bine s? nu existe încredere oarb?, c? doar a?a nimeni nu va fi dezam?git. Nu ai nimic de ascuns? P?i atunci de ce te superi? Nu ai nimic de ascuns, p?i atunci de ce vrei s? faci un zid între tine ?i vecinul t?u, din moment ce e?ti atât de bun prieten cu el? E oare acesta doar un motiv pentru a construi zidul ?i ca apoi s? fac ce vreau, f?r? a mai exista un control? Sunt sigur c? ?i nem?ii ascult? America, sau cu siguran?? ar face acest lucru dac? ar de?ine ei tehnologia ?i nu americanii. Sunt sigur c? nem?ii ascult?  cam peste tot în cancelariile europene, dar dac? nu am nimic de ascuns de ce s? m? sup?r?
 
Nu a ?tiut Merkel c? e ascultat?? P?i atunci e grav ?i merit? s? fie ascultat? datorit? incompeten?ei propriilor servicii de informa?ii de a face fa?? noilor provoc?ri. Noi putem sta lini?ti?i, deoarece de vreo 100 de ani tot suntem asculta?i, ?i nu ne mai sup?r?m. Avem experien??. iar unii dintre noi se comport? ca ?i cum ar fi tot timpul asculta?i. La noi trasul cu urechea este sport na?ional. Eu a? vrea s? ne asculte americanii, cred c? o ?i fac, dar nu prea au ce s? aud?. Cine ar vrea s? îl asculte la telefon pe Gigi Becali, pe Mitic? Dragomir, pe Pepe?

?tiu, o s? am multe comentarii din partea na?ionali?tilor celebri care nu vor s? în?eleag? c? dragostea de neam nu înseamn? izolare ci c?utarea celor care au interese comune cu ale tale. Americanii au interese cu România, nem?ii au interese mai multe cu Rusia iar acest  lucru ni s-a spus în fa??.
Ne-au fragmentat americanii ?ara, sau ru?ii ?i germanii? Suntem sup?ra?i pe ei c? ne-au p?r?sit ?i nu pe ceilal?i c? ne-au cotropit? Eu spun s? fim doar pu?in mai ra?ionali, ca s? vedem din experien?a trecutului cine ar putea fi prieten ?i cine Nu.
footer