Revista Art-emis
Al?i actori, aceia?i pies? PDF Imprimare Email
Prof. Mihai Beltechi   
Duminică, 24 Noiembrie 2013 23:17

Prof. Mihai BeltechiRegizorul ?i scenaristul de geniu care a pus în scen? spectacolul decembrist se ascund pe undeva prin subsolurile din Pia?a Liublianka în sediul fostului K.G.B., azi F.S.B.. În Decembrie 1989, scenariul a prev?zut intoxicarea cu plumb a celor doi Ceau?e?ti, de oare ce ace?tia ?tiau multe ?i trebuiau f?cu?i s? tac? (Perestroika, „conturile Ceau?e?tilor”, conturile „Securit??ii” etc.). Fiindc? totul mergea pe principiul costurilor minime, regizorul a apelat la actori alogeni din trupa „emana?ilor” ?i au trasat pentru România un traiect republican, aplicabil dup? planuri bine stabilite: 

Planul „A” 

Conform scenariului, în Dumnica Orbului „ultimul de pe list?, cu voia dumneavoastr? - „emanatul ro?u” a acaparat puterea ?i a preg?tit domnia de „o mie de ani” a celor ce zbierau: „Noi muncim, noi nu gândim!” în timp ce al?ii, sub pulpana celui „s?rac ?i cinstit”, în lini?te, organizat ?i cu metod? se preg?teau s? fure. ?i au furat pe rupte! Mai fur? înc?.
Planul „B” - m?suri asiguratorii - Ra?iu, Coposu, Mihai I, nu mâncaser? atunci „salam cu soia”. Scenaristul ?i regizorul spectacolului erau constien?i de faptul c? anticomunismul, idea monarhic? ?i pluripartitismul rezultat sub presiunea str?zii reprezint? amenin??ri mortale pentru planurile lor referitoare la România, a?a c? a fost dezl?n?uit un atac concertat pentru contracararea acestor amenin??ri:
- H?ituirea ex-regelui de c?tre mili?ieni motoriza?i ?i înarma?i cu AK47, urmat? de expulzarea intrusului.
- „Nu ne vindem ?ara!”
- „Noi muncim, nu gândim!”
- Ei „nu au mâncat salam cu soia”.
- Plantarea pionului otr?vit - Duda - în alcovul Margaretei ?i în anturajul ex-regelui.
- Hoardele huilei plantând flori pe asfalt în Pia?a Universit??ii.

Limitele planului „A” ?i utilitatea m?surilor asiguratorii din Planul „B”

Edificiul construit conform Planului „A” s-a dovedit ?ubred. Energia celui numit Corneliu Coposu, pus? în slujba ideii monarhice a dus la victoria nea?teptat? a C.D.R. iar Emil Constantinescu ajunge pre?edinte prin roata norocului. Dup? ce, ini?ial, jurase c? va lupta pentru reinstaurarea monarhiei, figura tragic-comic? s-a v?zut cu sacii în c?ru?? ?i a uitat repede de jur?mânt. Scenaristul ?i regizorul ?i-au unit îns? eforturile ?i ajuta?i din nou de aceia?i figuran?i alogeni l-au transformat pe bietul Umilic? zis „?apul” într-o bab? z?b?uc?, într-o fanto?? de câl?i în stare vegetativ?, la Cotroceni. La scurt? vreme dup? momentul în care Traian B?sescu a ob?inut primul mandat, acesta a început s? aplice lovituri de berbec mogulilor, cu simpatii ?i interese contrare jocurilor lui. Antologic? este, de pild?, scena cu Patriciu, marele mogul având insomnii plânse pe priciul Kremlinului. A sunat clopo?elul de alarm?, dup? care ?ti?i ce s-a întâmplat.

Planul „ C” - forjarea bra?ului autocrat al cle?telui F.S.B.

Unii, în timp ce f?ceau câte o pauz? între tunurile financiare date „boborului”, mai scormoneau ?i prin c?r?i. Astfel, au fost descoperite perspectivele luminoase ale sintagmei „Regele domne?te, dar nu guverneaz?!” drept care, pentru prima dat? Patriciu, apoi T?riceanu au început s? aib? vise morganatice gândindu-se c? rolul de „Br?tieni”-emine?e cenu?ii ale Monarhiei le-ar veni ca o m?nu??.  Exista îns? un impediment: pehlivanul de Iliescu, cel cu secera ?i ciocanul tatuate pe obraz a avut proasta inspira?ie de a impune trecerea în prevederile constitu?iei iorgovane nesupunerea revizuirii articolului constitu?ional ce prevedea forma de stat republican?. T?riceanu credea îns? posibil? revizuirea constitu?iei, apoi, proas?t converti?ii la monarhism s-au ab?tut de la scenariu ?i s-au implicat în suspendarea marinarului-?ef, actualul ?ef al statului. Ideea s-a dovedit a fi fostneinspirat?, soldându-se cu consecin?e dezastruoase pentru autori. Inten?ia a intrat în „adormire” f?r? a se renun?a îns? la ea, dovad? fiind frenezia cu care s-a trecut la retrocedarea de propriet??i ?i la pomparea de zeci de milioane de euro în pernele de sub augustele ?ezuturi regale. Nu insist asupra acestui aspect, a facut-o Rahoveanu cu mai mult talent dec?t mine.

Nu este întâmpl?tor nici faptul c? la mult mediatizata nunt? de aur au fost prezen?i, printre al?ii: Patriciu, T?riceanu, Voiculescu, republicanul Iliescu... În opinia mea inclusiv g?selni?a cu sasul Johannis saucandidatura lui Duda la preziden?iale au f?cut parte din acela?i scenariu „monarhic”. În fine, cirea?a de pe tort a reprezentat-o invitarea, de c?tre Pre?edintele Federa?iei Ruse a lui Mihai, înso?it de Duda - în uniforma Armatei Române -, la ceremonia din „Pia?a Ro?ie” unde s-a s?rb?torit, între altele, ?i victoria comunismului împotriva poporului român - victorie ob?inut? inclusiv prin tr?d?rile ?i la?it??ile fostului rege. Asupra acestui aspect nu insist acum, am f?cut-o pe alt thread .

Testamentul ?arului Petru I înc? mai inspir? unora vise eroice, pentru a c?ror materializare, cizma musc?leasc? vrea s? trop?ie peste mu?uroaiele de furnici din jurul fostului bârlog al U.R.S.S..

footer