Revista Art-emis
Florentin Smarandache - Medalia de Aur pentru ?tiin??! PDF Imprimare Email
Mircea Monu   
Sâmbătă, 18 Decembrie 2010 21:15
Florentin Smarandache PecsPrintre cei 10 oameni de ?tiin?? (2 din Australia, 2 din Italia, 2 din SUA, câte unul din Egipt, India, Israel, ?i Rusia) care au primit în 12 iunie 2010 la Universitatea din Pécs, Ungaria, Medalia de Aur pentru ?tiin?? acordat? de c?tre Academia de ?tiin?e "Telesio-Galilei" (organiza?ie neguvernamental? interna?ional? cu sediul în Marea Britanie), s-a aflat ?i prof. univ. dr. Florentin Smarandache (n. 10.12.1954, B?lce?ti, Vâlcea), cu dubl? cet??enie, româno-american?, de la Facultatea de ?tiin?e din Universitatea „New Mexico", Gallup, statul New Mexico, SUA. Aceast? medalie a r?spl?tit dou? realiz?ri ?tiin?ifice: introducerea no?iunii de „Neutrosofie" în logica matematic? ?i enun?area „Ipotezei Smarandache" în fizica teoretic?.
„Neutrosofia" este o generalizare a „dialecticii" din filozofie, realizat? de Florentin Smarandache prin introducerea categoriei de „neutru", al?turi de categoria de „contrarii". Prin aplicarea neutrosofiei în logica matematic?, s-a realizat logica neutrosofic? (numit? în literatura de specialitate ?i „logica smarandachian?"), în care o variabil? logic? are trei valori: „adev?rat", „fals" ?i „incert".
Enun?at? în articole de fizic? teoretic?, „Ipoteza Smarandache" (ap?rut? ca o consecin?? a paradoxului Einstein-Podolsky-Rosen ?i a inegalit??ii lui Bell) afirm? c? în Univers nu poate exista o vitez?-limit?, contrazicând concluzia lui Einstein, care sus?ine c? viteza luminii este viteza-limit? din Univers.
Academia de ?tiin?e „Telesio-Galilei", cu sediul în Croydon, comitatul Surrey, Marea Britanie, cu o filial? la Universitatea din Pécs, Ungaria, este o asocia?ie nonprofit format? de savan?i (cei mai mul?i sunt din domeniul ?tiin?elor naturii), având ca scop progresul creativit??ii ?tiin?ifice. Ea poart? numele a doi oameni de ?tiin?? italieni, Galileo Galilei (1564-1642) ?i Bernardino Telesio (1509-1588), care au schimbat modul de în?elegere a Lumii ?i au avut o atitudine ferm? împotriva obscurantismului. Dac? fizicianul, astronomul ?i filozoful Galilei este cunoscut de toat? lumea, pentru c? figureaz? în manualele ?colare, contemporanul s?u Bernardino Telesio (filozof independent apar?inând Rena?terii târzii) este mai pu?in cunoscut, pentru c? s-a retras din mediul universitar pentru a-?i putea dezvolta în c?r?ile sale ideile filozofice ?i ?tiin?ifice în afara restric?iilor tradi?iei aristoteliene-scolastice, dominant? în universit??i. El a fost un critic înfl?c?rat al metafizicii ?i a promovat abordarea empiric? (pe baz? de experien??) în filozofia naturii, fiind premerg?torul empirismului modern timpuriu. Opera sa a avut o influen?? foarte mare asupra unor filozofi de marc? ai epocii, precum Tommaso Campanella, Giordano Bruno (ambii din Italia), Pierre Gassendi (Fran?a), Francis Bacon ?i Thomas Hobbes (ambii din Anglia).
Printre cei peste 160 de membri din lumea întreag? ai Academiei se afl? ?i patru români: Cornel Ciubotariu (fizician, prof. univ. dr. la Universitatea Tehnic? „Gheorghe Asachi" Ia?i), Constantin Udri?te (matematician, prof. univ. dr. la Universitatea „Politehnica" Bucure?ti), Radu Zamfir (filozof) ?i Florentin Smarandache.
Fondatorul Academiei de ?tiin?e „Telesio-Galilei", în anul 2007, este italianul, stabilit în Anglia, Francesco Fucilla (n. 01.08.1951, în Cosenza, ca ?i Telesio, a c?rei memorie vrea s? o p?streze prin numele acestei organiza?ii neguvernamentale ?tiin?ifice). Este geofizician (a lucrat la marile companii interna?ionale de prospec?iuni petroliere), inventator, scriitor, realizator de filme (documentare ?tiin?ifice) ?i om de afaceri în domeniul petrolului. Din anul 2008 acord? premii anuale pentru realiz?ri ?tiin?ifice de excep?ie, când festivitatea înmân?rii premiilor a avut loc în Marea Britanie, iar în anul 2009, la Gurzuf (Crimeea, Ukraina). Ceremonia din 2010 a avut loc în Ungaria nu doar pentru c? organiza?ia are aici o filial?, ci ?i pentru c? ora?ul Pécs este Capital? Cultural? European? în acest an.

Viziona?i pe YouTube cei zece oameni de stiint? laurea?i ai medaliei de aur pe anul 2010 printre care ?i românul nostru:

http://www.youtube.com/watch?v=9mydDB7zXCo&feature=related footer