Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 29 Septembrie 2013 18:02

General Br. (r) Aurel RogojanOrganiza?iile de tineret din Bazinul Carpatic sus?in cauza drapelului secuiesc Mai multe organiza?ii maghiare de tineret din Bazinul Carpatic ?i-au exprimat sus?inerea pentru drapelul secuiesc printr-o declara?ie de solidaritate. „[…] Organiza?iile maghiare de tineret solicit?  popoarelor din Europa s? fie solidare cu « victimele politicii antimaghiare ale Guvernului român, pentru ca, în secolul XXI, oamenii s? nu poat? fi discrimina?i, în secret, din cauza originii lor »; acestea cer societ??ii române?ti s? condamne, respectiv s? pun? cap?t, unor astfel de ac?iuni discriminatorii, în special celor motivate de stat.”. Printre organiza?iile care au aderat la declara?ia de solidaritate se num?r? „Fidelitas”, Comunitatea Tineretului Maghiar din Croa?ia, Asocia?ia Cultural? Maghiar? din Ucraina Subcarpatic?, Comunitatea Tineretului Maghiar din Slovacia, Via Nova ICS, Consiliul Tineretului Maghiar din Transilvania, Forumul de Tineret al Uniunii Maghiare din Voivodina ?i „Comunitatea Democratic? a Maghiarilor din Voivodina.” Cotidianul: „Nepszabadsag” (Ungaria) din 21.02.2013 - MTI; „Magyar Nemzet” (Ungaria), „Magyar Hirlap” (Ungaria), „Uj Magyar Szo” (Bucure?ti) ?i http://karpatinfo.net.

25 februarie 2013

Un drapel secuiesc de dimensiuni mari a fost arborat în centrul municipiului Miercurea Ciuc. Un steag secuiesc, având dimensiunea de 4,8 m x 3 m, a fost ridicat pe un catarg în Piata Libert??ii din Miercurea Ciuc, în cadrul unui eveniment la care au participat aproximativ 400 de persoane. Drapelul a fost arborat de c?tre reprezentan?ii Partidului Popular Maghiar din Transilvania (P.P.M.T.), ca simbol al dezideratului de ob?inere a autonomiei teritoriale a ?inutului Secuiesc. Chiar dac? ac?iunea a fost organizat? de Partidul Popular Maghiar din Transilvania , unul dintre cei care s-au adresat asisten?ei a fost primarul U.D.M.R. din Miercurea Ciuc, Raduly Robert, care a spus c? limba maghiar? trebuie s? fie obligatorie pentru to?i cei care tr?iesc în a?a zisul ?inut Secuiesc, inclusiv pentru coresponden?ii de ?tiri. (Agen?ia de ?tiri: „Agerpres” din 25 februarie 2013). Simpatizan?ii lui Bayer Zsolt îl vor întâmpina pe Victor Ponta cu multe drapele secuie?ti. Forumul pentru Solidaritate Civic? din Ungaria (COF) ?i Mi?carea „Mar?ul P?cii” se preg?tesc s?-l primeasc?, la Budapesta, cu o mul?ime de drapele secuie?ti, pe premierul Victor Ponta, „care sufer? de fobia antimaghiar? ?i vrea s? împart?  Tinutul Secuiesc în trei regiuni”. (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” din 25.02.2013) 

Ac?iuni de protest pentru autonomia Tinutului Secuiesc. Consiliul Na?ional Secuiesc (CNS) va organiza în data de 10.03.2013, de Ziua Libert??ii Secuie?ti, mai multe ac?iuni de protest, la care sunt a?tepta?i to?i cei care doresc s? fac? ceva pentru autonomia Tinutului Secuiesc.  Demonstra?iile vor avea loc în: Târgu Mure?, 10.03.2013, ora 17:00, Monumentul Martirilor Secui; Budapesta, 10.03.2013, ora 16:00, strada Thokoly nr.72;  München, 10.03.2013, ora 14:00, strada Bukow; Londra, 10.03.2013, ora 15:00, Ambasada României; Viena, 10.03.2013, ora 15:00, Stephansplatz. S? fim împreun? de Ziua Libert??ii Secuie?ti!” (www.barikad.hu - Ungaria) din 28.02.2013 http://alfahir.hu)

28 februarie 2013

Pre?edintele filialei  Partidului Civic Maghiar din judetul  Covasna, Kulcsar Terza Jozsef, a declarat c? într-o perioad? în care „Guvernul ?ovin ?i comunist” încearc? s? priveze maghiarii de drepturi ?i „probabil va urma reînfiin?area închisorilor politice”, este nevoie de un „armisti?iu” între partidele maghiare, care s? nu se mai atace. […] Numai dac? ne gândim la folosirea limbii materne ?i a simbolurilor sau la reorganizarea regiunilor, observ?m c? Guvernul ?ovin ?i comunist încearc? s? fac? tot posibilul ca s? ne striveasc? în noroi drepturile. Dac? acest Guvern continu? a?a, va urma probabil reînfiin?area închisorilor politice, iar cei care î?i vor ridica vocea pentru ap?rarea drepturilor vor fi închi?i aici, iar atunci nu se va mai putea ascunde faptul c? spiritul comunismului înc? tr?ie?te. […] Din acest motiv propun un armisti?iu între partidele ?i organiza?iile maghiare. Intr-o astfel de perioad? nu ne permitem s? ne atac?m, avem nevoie de solidaritate, dar nu numai acum, ci în orice problem? care vizeaz? comunitatea noastr?. Este vorba de viitorul nostru, al tuturor.” (Postul de televiziune: "Money.ro TV" din 28.02.2013, ora: 14:04)

6 martie 2013

„Na?ionali?tii unguri vor protesta împotriva lui Victor Ponta la Budapesta”.  Na?ionali?tii maghiari de la partidul Jobbik, a treia for?? politic? din Parlamentul ungar, vor organiza o manifesta?ie de protest în timpul vizitei premierului Victor Ponta la Budapesta, planificat?  pentru ziua de sâmb?t? (09.03.2013). Anun?ul a fost f?cut de vicepre?edintele forma?iunii, Elod Novak. In cadrul unei conferin?e de pres?, Elod Novak a declarat c? este o ru?ine faptul c? Partidul Socialist Ungar l-a invitat pe premierul României. Vicepre?edintele Jobbik a afirmat c? Victor Ponta este un antimaghiar ?ovin ?i a ad?ugat c?, prin invitarea premierului român la o manifestare care va avea loc cu o zi înainte de protestul pro-autonomie de la Târgu Mure?, P.S.U. a tr?dat cauza autodetermin?rii secuilor. (http://www.frontpress.ro, 06.03.2013)

10 martie 2013

„Tinutul Secuiesc nu este Romania, Nu, Trianonului!” - mesajele mitingului pentru autonomie de la Târgu Mure?. „Cerem Guvernului s? înceap? de îndat?,  tratative cu reprezentan?ii ?inutului Secuiesc, care cer autonomia pentru ?inutul Secuiesc ?i libertate pentru poporul secui.”. Peste 5.000 de persoane din jude?e din Transilvania ?i din Ungaria s-au adunat, duminic?, la Monumentul Secuilor Martiri din Târgu Mure?, pentru a participa la mitingul pentru autonomie organizat de Consiliul Na?ional Secuiesc (C.N.S.). Pe lâng? lideri politici, la mitingul pentru autonomie de la Târgu Mure? au participat ?i numero?i membri ai Organiza?iei 64 de Comitate ?i ai „G?rzii Na?ionale Maghiare”, afiliat? forma?iunii de extrem? dreapt? din Ungaria, Jobbik. Liderul C.N.S., Izsak Balazs, a dat citire unei peti?ii adresate Guvernului României, în care se arat? c? cei prezen?i „[…] protesteaz? împotriva unei regionaliz?ri care lezeaz? interesul ?i existen?a poporului secuiesc.”. ?inutul Secuiesc s?  devin? regiune de sine st?t?toare, cerem garantarea prin lege a autonomiei ?inutului Secuiesc. Protest?m împotriva unei regionaliz?ri care lezeaz? interesul ?i existen?a poporului secuiesc. Autorit??ile române s? înceteze de îndat? lupta împotriva simbolurilor secuie?ti, h?r?uirea maghiarilor ?i secuilor, protest?m împotriva institu?iilor statului de drept pentru c? h?r?uiesc ?i intimideaz? cet??enii români de na?ionalitate maghiar?. Vrem libertate ?i egalitate deplin? ?i real? pentru to?i locuitorii Tinutului Secuiesc.” Totodata, se solicit? Guvernului s? înceap? ,de îndat?,  tratative cu reprezentan?ii Tinutului Secuiesc, care cer  autonomia pentru ?inutul Secuiesc ?i libertate pentru poporul secui.” (Agen?ia de ?tiri: „Hotnews.ro”). Autonomii regionale  din Europa au salutat mitingul de la Târgu Mure. Reprezentan?ii regiunilor autonome Tirolul de Sud, din Italia, ?ara Bascilor ?i Catalunia, din Spania, au salutat ini?iativa mitingului autonomist al secuilor, de la Târgu Mure?  ?i transmis mesaje pentru secuii din România.

La Budapesta, Szolnok, Keszthely ?i Sárospatak au fost organizate demonstra?ii în favoarea autonomiei Tinutului Secuiesc. La Budapesta, manifesta?ia a început cu intonarea imnului secuiesc, iar participan?ii purtau drapele secuie?ti. Pre?edintele Societ??ii pentru Tinutul Secuiesc, György Mózes Arpad, a declarat c? „a venit timpul ca opinia public? ?i oamenii politici din U.E. s? afle c?, de fapt, dorin?a de dobândire a autnomiei secuie?ti are un fundament juridic unional”. Ac?iuni asem?n?toare erau programate în fa?a ambasadelor ?i consultatelor române?ti la Londra, Viena, Helsinki, Haga, München, Stuttgart, Stockholm ?i Zürich, în SUA (New York, Cleveland ?i Los Angeles) ?i în Canada (Toronto ?i Ottawa). (Cotidianul „Adev?rul”). 

10 martie 2013,

Separati?tii maghiari vor s? deschid? un sat al autonomiei care s? func?ioneze atât la Bruxelles, cât ?i în B?ile Tu?nad. Pre?edintele Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania, Toro Tibor, ?i liderul Consiliului Na?ional al Maghiarilor din Transilvania, Tokes Laszlo, consider? c? astfel se vor face mai bine în?ele?i în ceea ce prive?te revendic?rile de autonomie. Separati?tii inten?ioneaz? introducerea în Parlament, pentru a treia oar?, a statutului autonomiei ?inutului Secuiesc, fie cu ajutorul U.D.M.R., fie prin adunarea a 100.000 de semn?turi. (Postul de radio: „Europa FM” din 10.03.2013, ora: 13:05)

„Consiliului Na?ional Secuiesc SZNT nu se teme s? blocheze drumurile sau s? refuze plata impozitelor”. Izsak Balazs, pre?edintele Consiliului Na?ional Secuiesc, a declarat ca se va recurge la instrumentele nesupunerii civice în cazul în care jude?ele din ?inutul Secuiesc vor fi anexate regiunilor administrative cu popula?ie majoritar româneasc?. (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” - cotidian de limba maghiar? editat la Bucure?ti, din 12.03.2013 - Cseke Peter Tamas. Preluare din edi?ia electronic? din12martie 2013)

„În România ?i în alte ??ri atitudinea împotriva maghiarilor a atins cote care sunt comparabile cu antisemitismul ?i sentimentul antirrom”. În România ?i în alte ??ri atitudinea împotriva maghiarilor a atins cote care sunt comparabile cu antisemitismul ?i sentimentul antirrom. Pogromul de la Târgu Mure?, din 1990, a fost un astfel de moment, dar sunt ?i demonstra?iile pentru autonomia regional?, care sunt comb?tute similar, a declarat la Strasbourg, în plenul Parlamentului European (PE), eurodeputatul Laszlo Tökes. (Agen?ia de ?tiri: „Agerpres” din 12.03.2013 - Florin ?tefan,Corespondent „Agerpres” la Bruxelles). 

15 martie 2013

Elev? român? din Covasna amenin?at? cu moartea pentru c? a purtat o benti?? în culorile drapelului României. De ziua maghiarilor de pretutindeni (vineri,15 martie) Sabina Elena, elev? în clasa a IX-a la un grup ?colar din Covasna, împreun? cu al?i doi colegi s-au dus la ?coala cu o benti??, o cocard? ?i un stegule? în culorile drapelului României. Elevii au purtat însemnele na?ionale române?ti ?i în ziua de luni.

18 si 19martie 2013

Colegii de la sec?ia maghiar? i-au huiduit ?i le-au adresat fel ?i cuvinte jignitoare. Purt?torii însemnelor na?ionale române?ti ?i-au motivate gestul drept o reac?ie de r?spuns la faptul c? de Ziua Na?ionala a României, la 1 Decembrie, mai mul?i colegi maghiari au venit la ?coala cu tricouri imprimate cu harta Ungariei Mari ?i cu un steag unguresc, iar elevii români care au intonat imnul na?ional, au fost huiduiti ?i li s-au f?cut semne obscene. Conducerea ?colii nu a intervenit în nici-un fel fa?? de aceste manifest?ri antiromâne?ti. O fotografie a elevei Sabina Elena postat? pe o re?ea de socializare i-a atras insulte ?i amenintari:

Diriginta i-a cerut elevei Sabina Elena s? nu mai poarte benti?a tricolor? pe cap, pentru c? se discut? în cancelarie foarte mult despre gestul ei. A ascultat-o ?i si-a pus benti?a la brâu. Diriginta a revenit s?-i ia benti?a, având la ea ?i o foarfeca. Eleva a fost chemat? la Direc?iune, unde a fost admonestat? pentru instigare ?i prejudicierea imaginii ?colii ?i crearea unei probleme la nivel na?ional. Au urmat ?i sanc?iuni, retrase, îns?, dup? ancheta Inspectoratului Jude?ean ?colar. Urmare a reac?iilor provocate pe re?eaua de socializare, evenimentul a fost imediat intens mediatizat ?i amplu comentat, devenind un subiect de interes na?ional, care a determinat ?i o campanie de sus?inere în întreaga ?ar?, inclusiv adun?ri de simpatie ?i solidariare desfa?urate în locuri publice. Uniunea Democrtaica a Maghiarilor din România a adresat un apel participan?ilor la via?a public? s? se raporteze „cu în?elepciune, cump?nire ?i sim?ul echilibrului” la situa?ia creat? în cazul elevei de la liceul din Covasna, atr?gând aten?ia c? s-a amplificat o atmosfer? antimaghiar? „care împinge societatea româneasc? înapoi în anii ‘90”. Fostul prefect al jude?ului Covasna Codrin Munteanu a confirmat pentru cotidianul.ro faptul c? avea cuno?tin?? de manifest?rile de natur? separatist? din ?colile din jude? ?i c? a atras de nenum?rate ori aten?ia directorilor s? nu mai fac? politic? în institu?iile de înv???mânt, inclusiv directorului de la ?coala în care înva?? Sabina.

22 martie 2013

Consiliul Na?ional al Maghiarilor din Transilvania ?i Partidul Popular Maghiar din Transilvania au înaintat Comisiei Europene proiectul Ini?iativei Cet??ene?ti Europene pentru minorit??i. Documentul precizeaz? c?, la ini?iativa europarlamentarului Tökes Laszlo, pre?edintele Consiliului Autonomiei Maghiare din Bazinul Carpatic (K.M.A.T.) ?i liderii organiza?iilor maghiare din afara frontierelor au început, înc? din februarie 2012, negocierile privind posibilitatea de a lansa, împreun? cu alte organiza?ii din Europa, o ini?iativ? cet??eneasc? în interesul adopt?rii de c?tre Comisia European? a unei reglement?ri unionale pentru protejarea minorit??ilor ?i a comunit??ilor na?ionale autohtone. (Cotidianul: „Uj Magyar Szo” - cotidian de limba maghiar? editat la Bucure?ti din 25.03.2013).

- Va urma - 

footer