Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Joi, 12 Septembrie 2013 16:06

Prof. univ. dr. Nicolae Radu, art-emisSiria între Washington ?i Moscova

Istoria nu uit? niciodat?, a?a cum nici noi nu avem voie s? ne uit?m eroii. Dup? data 9/11 Septembrie 200, lumea nu a mai r?mas la fel. Durerea a strâns lacrimi dincolo de na?ionalit??i sau interese. „Atacul asupra celei mai mari puteri a lumii, în condi?iile în care nu era implicat? în vreun conflict militar, uciderea a peste 3.000 de oameni pentru care acea dimineata ar?ta la fel ca oricare alta, ie?irea la ramp? a celui care avea sa devin? întruchiparea terorii, toate acestea erau lucruri neimaginate pân? atunci, nu doar de americani, ci ?i de lumea întreag?. Valori s-au rasturnat, credin?e s-au zdruncinat” (Jurnalul.ro, 12.09.2005).

In condi?iile noului mileniu, fie c? amintim de împ?rati, regi sau ?efi de stat, se pare c? faraonii au iesit din adormire. Puterea faraonilor era incontestabil?. Pe timpul lor, un supus care î?i privea st?pânul în ochi nu r?mânea în via??. Luptele erau dure. Uit?m îns? la fel de u?or c? nimic din tot ce se petrecea nu era întâmpl?tor. Acelasi lucru se poate spune si acum. In pofida r?zboaielor pentru pace, miza resurselor a fost ?i este una puternic?. Petrolul a încins spiritele, nevoia de control fiind evident? din partea deciden?ilor mondiali. Intâmpl?tor sau nu, Orientul Mijlociu este în fl?c?ri. Lumea arab? ?i islamic? clocote?te, chiar ?i în zile de odihn? ?i de rug?ciuni speciale ale musulmanilor (Stewart, 2011). ??ri precum Irak, Libia, Egipt sau ceva mai nou Siria se pare c? ?i-au pierdut lini?tea pe drumul reconstruc?iei atât de a?teptate. Pre?edin?ii Saddam Husein, Muammar al-Gaddafi, Muhammad Hosni Sayyd Mubarak au ie?it de pe scena interna?ional?, primii doi fiind executa?i, cel din urm? aflându-se închis pe via??, dup? 30 ani de conducere absolut? asupra Egiptului. In jocul de putere, presedintele sirian Bashar al - Assad incomodeaz?. Dup? doi ani de lupte civile interne, dar ?i dup? nenum?rate semnale date de administra?ia de la Washington c? este vremea schimb?rii, pre?edintele Bashar al - Assad rezist?, iar Siria, din p?cate, sângereaz?. Siria este zdrobit? metodic de peste doi ani, la fel ?i popula?ia acesteia (Sitaru, 2013). Nu putem s? nu ne întreb?m de ce toate acestea?

In anul 2011, Siria a refuzat propunerea Turciei cu privire la de gazoduct Qatar-Arabia Saudit?-Irak-Siria-Turcia, de unde gazul putea fi exportat ?i spre Europa, fiind scoas? din joc Rusia. Întâmpl?tor sau nu, tot Siria este cea care se opune eforturilor statului Israel în a controla resursele uria?e de petrol ?i gaz descoperite în anul 2010 în Marea Mediteran?, respectiv în Bazinul Levantin (Pop, in, ziua.news). Astfel, mai este întâmpl?tor oare faptul c? Israelul ?i-a proclamat imediat dreptul de exploatare, sus?inând c? se afl? în Zona sa Economic? Exclusiv? (ZEE)? Preocuparea Occidentului pentru locul detinut de Islam în contexte istorice succesive, sa reprezinte doar un paravan in atingerea unor scopuri prestabilite? Potrivit datelor oferite de Departamentul de Energie al SUA, procentul din produc?ia mondial? de petrol ce revine produc?torilor majori ai Nordului va sc?dea de la 27%, în 2001, la 18%, în 2025, în timp ce partea din produc?ie a produc?torilor din Africa, America Latin? ?i Orientul Mijlociu va cre?te de la 50% la 61%.

În contextul amplific?rii competi?iei economice mondiale, cucerirea ?i men?inerea pie?elor este în primul rând o problem? de resurse (Popescu, 2008). Apare tot mai clar faptul c? tendin?ele geopolitice actuale cât ?i cele de perspectiv? sunt de natur? preponderent economic?. Economia mondial? este dependent? în continuare de resursele energetice conven?ionale, iar criza energetic? continu? s? se adânceasc?. „Maximul istoric”al barilului de ?i?ei evolueaz? aproape Topul produc?iei de petrols?pt?mânal, iar pentru majoritatea statelor devine tot mai dificil accesul la resursele scumpe. Marii gigan?i ai economiei mondiale sunt într-o competi?ie acerb? pentru câ?tigarea suprema?iei pe pia?a „aurului negru”. Lupta pentru energie nu se mai poarta în culise. Ea s-a mutat ?i în teatrele de r?zboi ?i va continua s? deschid? ?i alte teatre, Siria fiind exemplul cel mai apropiat.

Analizand faptele, personal nu cred în iminen?a acestui r?zboi, cu atât mai mult cu cât Moscova vegheaz?, iar Statele Unite ale Americii asteapt? aprobarea Congresului american. Decizia pre?edintelui Barack Obama de a cere votul Congresului cu privire la un atac asupra Siriei i-a luat prin surprindere pe adep?ii interven?iei militare americane ?i pe anali?tii politici deopotriv?, dup? ce toate preg?tirile sugerau un atac iminent asupra obiectivelor militare siriene (mediafax.ro, 02.09.2013). Decizia Parlamentului britanic, de a nu permite trupelor britanice s? ia parte la conflict, pare s? fi cânt?rit mult în reorientare, fie doar si temporara, a pre?edintelui Barack Obama. Nu sunt de neglijat nici neîn?elegerile dintre pre?edintele Barack Obama ?i Vladimir Putin în dosarul sirian. Firesc, jocurile de culise nu sunt excluse. Deplas?rile la Moscova ale prin?ului Bandar bin Sultan, fost ambasador vreme de 20 ani la Washington (epoch/time/romania.com, 28.08.2013), in prezent ?eful spiona­ju­lui saudit, nu sunt întâmpl?toare. Este oare posibil ca drumul emisarului arab la Kremlin s? anun?e în?elegeri pentru pace sau chiar reconversia unor interese? Discu?iile par s? fi oferit Rusiei o alian?? cu cartelul marilor produc?torilor de petrol O.P.E.C..

In mod sigur, un r?zboi nu aduce nimic bun, fapt sus?inut ?i de cancelarul german Angela Merkel. Strategia deciden?ilor mondiali este din ce în ce mai clar?. Mult mai important este cine ?i cum î?i va afla locul la masa celor puternici. Cine va câ?tiga oare cel mai mult? S? reu?easc? Statele Unite ale Americii s? î?i men?in? suprema?ia fie acesta doar ?i pentru „democratizarea” lumii arabe? S? în?elegem oare c? Israelul va prelua suprema?ia Statelor Unite ale Americii în Orientul Mijlociu? Cine se afl? în spatele puterii? S.U.A. se afl? în spatele Israelului sau Israelul este omniprezent în spatele S.U.A.?

footer