Revista Art-emis
Personalitatea Profesorului Gheorghe Buzatu PDF Imprimare Email
Victor Roncea   
Duminică, 26 Mai 2013 13:55
Dosarul de la Securitate al Profesorului Gheorghe Buzatu
Uria?a personalitate a Profesorului Gheorghe Buzatu nu va putea fi ?tirbit?

Din Adeverin?a C.N.S.A.S cu Nr. 2310 din 12.07.2011 (vezi facsimil), afl?m lucruri care probabil au stat în gât du?manilor de ieri, azi ?i mâine ai Profesorului Gheorghe Buzatu, ai Adev?rului. Cum ar fi faptul c? profesorul Gheorghe Buzatu ajuta cu lucr?rile sale faimoasa Unitatea Anti-K.G.B., Anti-STASI ?i Anti-AVO/AVH (UM 0110, compartiment contrainformativ unic în spatiul comunist, destinat monitorizarii activit??ilor antiromâne?ti ale serviciilor din spa?iul sovietic ?i a extremi?tilor maghiari,[1] dar era în acela?i timp ?i urm?rit de Securitate pentru c? refuzase s? participe la supravegherea colegilor s?i. Ati citit bine! In timpul dictaturii ?i a regimului „ilegitim si ilegal"- aproape la fel ca cel actual - un profesor a refuzat cu demnitate Securitatea ?i apoi ?i-a continuat curajos activitatea ?tiintific?. Aceasta pân? în 1989, când a fost interzis total la ordinul direct al Elenei Tism?neanu, pardon, Ceau?escu. Dar aceasta este alta poveste. Inc? din 2009 am reprodus ?i eucâteva file din dosarul profesorului, respectiv:
- Coperta Dosarului nr. 87 359 privindu-l pe numitul Gheorghe Buzatu, cu men?iunea c? documentul în ansamblu a fost microfilmat la data de 30 august 1991, la UM 05054 Ia?i;
- Fila original?: Dosar de Urm?rire Informativ? Operativ? (DUI) nr. 4 638 privindu-l pe Gheorghe Buzatu, alias „Barbu", alias „Bianu", alias „Banu", deschis la 17.3.1989;
- Nota „Leg?turi cu str?inii" din 21 iulie 1983 - Intercept?ri din scrisori din Ia?i.[2]

La inceputul anului trecut am preluat din dosarul publicat de profesorul Buzatu ?i alte file, mai interesante, printre care o „Analiza c?tre conducerea Direc?iei a III-a a D.S.S.", din 21 februarie 1989, în care se recomanda „instalarea de mijloace video" la „locul de munc?" al „obiectivului". Nu ?tim: alb-negru sau color. Dincolo de glum?, aceast? solicitare ar?ta nivelul înalt la care era apreciat profesorul Buzatu, inclusiv de c?tre capii Securit??ii (nu ?tim, iara?i, care dintre capete, cele tr?d?toare sau cele pro-na?ionale). Din p?cate, C.N.S.A.S. nu i-a remis profesorului ?i casetele video care, cred eu, ar face obiectul unui studiu cu adev?rat istoric realizat chiar de c?tre colectivul de speciali?ti al profesorului, de la Centrul de Istorie ?i Civiliza?ie European? al Academiei Române - Filiala Ia?i.

Din acela?i dosar publicat de profesor ?i colabor?torii s?i afl?m ?i alte lucruri surpinz?toare, cum ar fi previziunea f?cut?Document informativ Gh. Buzatu în SUA, în octombrie 1988, dup? cum este relatat? de un informator într-un Raport „Strict Secret" al Securit??ii din 20.1.1989.: „La Universitatea din Portland, Oregon, [Ghe Buzatu] a prezentat o conferin??, unde a afirmat ca el „nu se ocup? de politic? ?i ca socialismul a învins în ??rile din r?s?ritul Europei, inclusiv în Romania, printr-o gre?eal?, îns? cei de fa?? trebuie s? fie lini?ti?i, c?ci în curând regimurile comuniste din r?s?ritul Europei, inclusiv cel de la Bucure?ti, se vor pr?bu?i". Auditoriul, format din americani ?i reprezentan?i ai emigra?iei române, a r?mas descump?nit în urma acestor afirma?ii aberante".
Cam aceasta este o particic? din uria?a personalitate a Profesorului Gheorghe Buzatu, care, la fel ca cea a altor mari istorici ai României, ca Dinu C. Giurescu sau Florin Constantiniu, nu va putea fi ?tirbit? niciodat?, în ciuda atacului dirijat de tr?d?torii de neam ?i ?ar? ajun?i pân? la cel mai înalt nivel în structurile statului, cam la fel ca în România lui 1989. Aviz amatorilor!

Documentul CNSAS (vezi imaginea de mai sus)
Sursa: Ziaristi Online [3]
--------------------------------------------------------------------------------------
[1] Vezi lucrarile istoricului american prof dr Larry L Watts
[2] Prof. univ. dr. Cezar Buda, Gh. Buzatu ?.a.
[3] http://www.ziaristionline.ro/2013/05/22/dosarul-de-securitate-al-istoricului-gheorghe-buzatu-victor-roncea-uriasa-personalitate-a-profesorului-nu-va-putea-fi-stirbita-niciodata/ footer