Revista Art-emis
Sarah Palin ?i isteria american? PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 01 Mai 2013 21:25
Sarah Palin, SUA
Anglia are fali?ii ei, Fran?a are fali?ii ei.
De ce n-ar avea ?i S.U.A. fali?ii ei?

„Haide?i s? arunc?m vreo dou? bombe nucleare în Islamabad, s? ardem Praga ?i apoi s? bombard?m naibii Teheranul"

Gradul de cultur? general? al americanilor - pe care îi imit?m de peste 23 de ani, cu acela?i sârg ca al maimu?ei -, a fost demonstrat înc? o dat?. Referindu-se la cecenii Djokar ?i Tamerlan ?arnaev - autorii declara?i oficial ai recentului atentat din Boston, S.U.A., fosta guvernatoare a statului Alaska, Sarah Palin, ar fi declarat c?, de?i investigatorii din Boston nu ?i-au încheiat înc? opera?iunile de investigare a derul?rii evenimentelor, este timpul ca S.U.A. s? ac?ioneze. „Nu ?tim înc? totul despre ace?ti suspec?i. Dar ?tim c? sunt musulmani din Republica Ceh?". Dup? afirma?iile mass-media american?, într-un interviu pentru canalul de ?tiri Fox News, mrs. Sarah Palin, ar fi cerut invadarea Cehiei ?i a altor ??ri... arabe: „?tiu c? vorbesc în numele multor americani când spun c? vreau s? mergem acolo chiar acum ?i s?-i înv???m o lec?ie pe oamenii aceia. ?i s? nu ne oprim doar la Cehia, ci s? mergem ?i în celelalte ??ri arabe. Arabii trebuie s? afle c? nu pot veni aici ?i s? arunce în aer totul. Haide?i s? arunc?m vreo dou? bombe nucleare în Islamabad, s? ardem Praga ?i apoi s? bombard?m naibii Teheranul".[1] Confuzie inacceptabil? - nu singura - a acestui oficial american. Cehia - Cecenia. Tot cu „C" începe!

Nu cunosc prin ce înalte institu?ii de înv???mânt americane a trecut acest personaj - probabil, ca gâsca prin ap? -, dar sigur a chiulit „cuviincios" de la orele de geografie gimnazial?.

S.U.A. are conduc?torii pe care-i merit?

De altfel, ignoran?a zecilor de mii de americani, care, imbeciliza?i de manipul?ri, au subscris imediat îndemnului acestei paparude politicianiste este edificator. Precizez c? nu am inten?ia de a generaliza, de a blama ?i arunca anatema asupra poporului american, dar subliniez c? de la astfel de exemplare, c???rate - ca ?i pe malurile Dâmbovi?ei - pe scaune oficiale, pleac? cele mai nefaste ?i catastrofale decizii. Evident, doamna în cauz? este unul dintre relevantele e?antioane ale saltimbancilor politici americani, mostr? concret? a politicii de agresiune, practicat? „democratic" în ultimele decenii sub drapelul Stars and Stripes. Coreea, Vietnam, Irak, Iugoslavia, Libia... v? spun ceva? Dar practicarea asasinatului ca politic? de stat? Pune?i, v? rog, pe Osama Bin Laden ?i Moamar Ghaddafi fa?? în fa?? cu extazul scorpiilor de la Casa Alb? (Hillary Clinton ?i Madeleine Albright), la aflarea asasin?rii celor doi, respectiv la bombardarea Serbiei în ziua de Pa?ti cu bombe pe care M.A. ordonase s? se scrie „Pa?ti fericit!" Cum vi se pare? Atunci s? nu ne mir?m c? S.U.A. are conduc?torii pe care-i merit?!

„?i care-i diferen?a? Rusia nu este parte din Cehia?"

Revenind la bazaconiile r?zboinicei Sarah Palin, „Daily Currant" relateaz? c?, într-un interviu pentru Fox News, aceasta ?i-a demonstrat inconfundabilul bagaj al cuno?tin?elor de cultur? general?, de?i moderatorii Fox News au încercat s? o corecteze pe fosta candidata la vicepre?edin?ia S.U.A.:
- „Islamabadul este capitala Pakistanului, care nu este ?ar? arab?. ?i Teheranul este capitala Iranului, care este predominant o ?ar? persan?. [...] Cehia nu este o ?ar? arab? ?i nici m?car musulman?, nu cred."
- „Steve, este poate cea mai mare ignoran?? ce mi-a fost dat s? o v?d. Cum s? nu fie Cehia o ?ar? musulman?? I-ai v?zut pe fra?ii aceia, erau musulmani ?i erau ceceni!"..
- „Da, erau musulmani ?i erau etnici ceceni, dar au crescut în Kîrgîzstan ?i în Statele Unite. ?i, mai important, cecenii nu sunt din Cehia, ci din Cecenia, care este o parte a Rusiei."
- „?i care-i diferen?a? Rusia nu este parte din Cehia?".

Isteria american?

La prima vedere, relat?rile revistei satirice americane „Daily Currant" pot provoca zâmbete, îns? cele peste 50.000 de „like"-uri reale, date on-line replicilor ?i declara?iile iresponsabile ale mrs. Sarah Palin, sunt îngrijor?toare. Demonstreaz? ignoran?a multor americani ?i modul în care ace?tia sunt manipula?i:
- „M-am s?turat de terori?tii ??tia de[...] care [...] ?ara noastr?. S? bombard?m nuclear Cehoslovacia."
- „Nu-mi vine s? cred c? atentatorii din Boston nu erau ni?te turbanagii! Erau cehoslovaci! La naiba cu [...] Cehoslovacia."
- „Oare Statele Unite vor invada Rusia sau Cehia pentru c? au atacat S.U.A.?"
- „Tocmai au spus c? atentatorii din Boston erau cehi. Oare v? da?i seama c? West, Texas, unde a s?rit în aer uzina de îngr???minte, este cunoscut pentru comunitatea mare de cehi?"
- „OK, cei doi atentatori din Boston erau fra?i ?i erau cehoslovaci. Ora?ul West, din Texas, este plin de imigran?i cehoslovaci. Leg?tura mi s-a revelat imediat ce am auzit asta, îns? nu am auzit nimic la ?tiri. Poate fi o coinciden???"...

Republica Ceh? ?i Cecenia sunt dou? entit??i foarte diferite

Ca r?spuns la isteria american? ?i a st?rii generale de confuzie, accentuat? de gafa impardonabil? a zgubiliticei Sarah Palin, guvernul de la Praga a dat publicit??ii un comunicat de pres? prin care preciza c? cehii ?i cecenii sunt dou? na?iuni diferite, situate geografic la distan?e apreciabile, ?i cu religii diferite. De altfel, situa?ia paradoxal? în care a fost pus? diploma?ia ceh? a obligat pe ambasadorul Cehiei în Statele Unite ale Americii s? emit? urm?torul comunicat: „Ca mul?i al?ii, am fost ?ocat de tragedia care s-a produs la Boston luna aceasta. A fost un trist semnal ce ne aduce aminte c? fiecare dintre noi poate c?dea victima violen?ei crude oriunde ?i în orice moment. Pentru c? apar tot mai multe informa?ii despre originea presupu?ilor atentatori, sunt nevoit s? observ o confuzie nefericit? în re?elele de socializare din acest punct de vedere. Republica Ceh? ?i Cecenia sunt dou? entit??i foarte diferite: Republica Ceh? este o ?ar? central-european?, Cecenia este parte a Federa?iei Ruse."

Este regretabil c? via?a oamenilor este în pericol, c? se petrec astfel de evenimente, dar de acolo ?i pân? la isteria general? nu poate fi decât un pas. Cineva vrea ca acel pas s? fie f?cut!

Not?: Sarah Louise Palin (n. 11 februarie 1964) este un politician american, guvernator al statului Alaska între anii 2006-2009, prima femeie nominalizat? ca poten?ial candidat pentru func?ia de vicepre?edinte al S.U.A. din partea Partidului Republican, la alegerile din 2012. Din fericire pentru americani, dar nu numai pentru ei, a renun?at la candidatur?.

Bibliografie[2]
-------------------------------------------
[1] Sarah Palin, potrivit publica?iei satirice Daily Currant.
[2] http://www.sudinfo.be/709446/article/actualite/monde/2013-04-23/suite-a-l-attentat-au-marathon-de-boston-le-daily-currant-fait-une-blague-sur-sa
http://www.cotidianul.ro/cum-a-ajuns-sarah-palin-sa-ceara-invadarea-cehiei-212164/http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2013/04/28/sarah-palin-white-house-correspondents-dinner-pathetic/

http://www.spiegel.de/politik/ausland/anschlag-auf-boston-marathon-erschuettert-die-usa-a-894532.html
footer