Revista Art-emis
Caricaturi cartografice occidentale PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Vineri, 29 Martie 2013 04:06
Cartografie euro-occidentala-1Cum ne v?d euro-occidentalii

Printr-un fericit prilej ?i amabilitatea sursei RBr, revista ART EMIS a ajuns în posesia câtorva h?r?i care, la prima vedere par ni?te ironii cartografice hazardate, dar nu-i a?a. Privite în profunzime situa?ia se prezint? dramatic pentru noi, românii. ?ara a fost ?i este condus? dezastruos de peste 23 de ani, a fost ?i este jefuit? de marile bog??ii ale solului ?i ale subsolului, a fost ?i este des??rat? de câteva milioane de cet??eni, a fost ?i este invadat? de s?rb?torile comercial-reziduale ?i p?gâne ale „civiliza?iei" occidentale. I se export? ?i materia cenu?ie „Albanizat?" pân? la limita de supravie?uire, ?ara care aur poart?, a ajuns s? cer?easc? ?i s? se ploconeasc? la Înalta Poart? a marelui conglomerat numit Uniunea European?. Turnul Babel de la Bruxelles ne-a predat lec?ii ipocrite de democra?ie, a strigat din to?i r?runchii lozinci ?i recomand?ri pentru combaterea discrimin?rii. Asta pân? s?-i invadeze „subiec?ii" ?i s? le simt? obiceiurile pe pielea lor. Dup? ce au constatat care este realitatea, au urcat subiec?ii în avioane, pl?tindu-le biletul numai de dus. Nici n-au apucat s? r?sufle u?ura?i, c? s-au trezit cu ei, retur, venind în zbor planat.

Nu v?d p?durea din pricina copacilor

Despre ?tefan cel Mare ?i Mihai Viteazul, Eminescu ?i Iorga, Paulescu ?i Conta, ?u?ea ?i Eliade, Coand? ?i Cioran, Vuia ?i Vlaicu, Co?buc, Minulescu, Blaga, Goga ?i P?unescu, Constantiniu ?i Buzatu, Titulescu ?i Br?tianu... nu prea s-a scris în c?r?ile lor. ?tiu îns?, precis, c? Budapesta este capitala României, c? popa Tokes este eroul „Revolu?iei" decembriste, c? Brucan-Bruckner (profesor universitar f?r? liceu) a fost un vizionar român ?i c? dacii se ocup? cu produc?ia de arme de infanterie... Aud zilnic de clanurile ?ig?ne?ti ?i de infrac?iunile românilor - tot de la noi -, dar uit?, tot zilnic, c? au ?i ei o droaie de borfa?i ?i criminali. „Nu v?d p?durea din pricina copacilor".

Lec?ia de democra?ie occidental?

Drept compensa?ie a sinuciderii economice asistate, românii sunt ar?ta?i cu degetul, încondeia?i, batjocori?i ?i discrimina?i de-a valma. De c?tre cine? Tocmai de c?tre ipocri?ii care au profitat din plin de bun?tatea, de r?bdarea dus? pân? la prostie ?i de ospitalitatea românilor, amestecându-i ?i evaluându-i pe to?i, dup? acela?i calapod. Cercetând cu aten?ie hart? dup? hart?, ve?i în?elege mult mai bine cum ne v?d ?i cât ne respect? euro-occidentalii. Ce-i drept, i-am ajutat din plin. Cum sunt eticheta?i românii? Vandali, lilieci, retarda?i, emigran?i, fra?ii s?raci, ho?i, p?s?rici ieftine, iar ?ara a fost rebotezat?: ?ara vampirilor, Dracula, ?ara ?iganilor, Moldova... A?a sun? lec?ia de democra?ie ?i cartografie occidental?.
Cartografie euro-occidentala-2Cartografie euro-occidentala-3Cartografie euro-occidentala-4Ponderea-tiganilor-in-tarile-europeneCartografie-euro-occidentala-5 footer