Revista Art-emis
Fiin?e hidoase, ie?ite din tenebrele timpului PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Joi, 18 Noiembrie 2010 16:03
Ilie GorjanCând tot românul credea c? nimic nu poate întrece în groz?vie imaginile apocaliptice determinate de inunda?iile produse în acest an în unele jude?e ale ??rii, iat? c? alte imagini, tot de co?mar, umplu ecranele televizoarelor ?i prima pagina a jurnalelor centrale ?i locale. Este vorba despre soarta unor animale care, de?i „nu au drepturi", au totu?i „îndatorirea" l?sat? de Dumnezeu de a fi de folos celor care au drepturi, dar n-au suflet... ori, poate au suflet de „câine".
M? refer la oamenii care de?in animale (indiferent sub ce form? ?i ce destina?ie au acestea), a c?ror obliga?ie moral? ?i legal? este de a le îngriji, de a le între?ine, de a le asigura condi?ii igienico-materiale de trai îndestul?toare. Dac? majoritatea cresc?torilor ?i de?in?torilor de animale î?i îndeplinesc cu prisosin?? aceste obliga?ii, excep?iile de la regul? nu întârzie s? apar?.

Deun?zi, pe un post central de televiziune, am v?zut treizeci de cai într-o stare deplorabil?, h?mesi?i de foame ?i de sete, numai piele ?i os, l?sa?i de izbeli?te într-un grajd p?r?sit. Aveau acei cai ni?te priviri rug?toare care te f?ceau s?-?i înghe?e inima de mil?. Întrebat fiind despre soarta acelor animale, st?pânul lor a r?spuns cu o senin?tate greu de în?eles ?i de explicat c? imaginile pe care le vedeam cu to?ii nu sunt adev?rate, sunt trucate (oare unde am mai auzit noi o astfel de justificare?), c? el are grij? de ei, c? nu le lipse?te nimic, bla, bla...
O fi vorba de indolen??, de nesim?ire, de prostie, de nebunie sau de toate la un loc, pentru c? altfel nu poate fi explicat? aceast? atitudine a unui „st?pân" iresponsabil, ce nu poate fi inclus în categoria oamenilor, ci doar în aceea a brutelor ce au cianur? în loc de sânge ?i în piept, o inim? de piatr?.

O situa?ie de-a dreptul terifiant? am întâlnit într-una dintre zonele m?rgina?e ale Râmnicului. Câ?iva c??ei, fiin?e ginga?e ?i nevinovate, a?teptau lâng? trupul pe jum?tate carbonizat al mamei lor, sperând ca aceasta s?-i hr?neasc? ?i s?-i îngrijeasc? în continuare, a?a cum o f?cuse pân? în momentul când o bestie cu chip de om turnase benzin? pe ea ?i-i d?duse foc. Via?a ne confrunt? adesea cu nenum?rate fapte, evenimente, scene incredibile, dar eu nu am mai v?zut vreodat? un spectacol mai cutremur?tor ca acesta. Privindu-i pe acei c??elu?i cum se uitau cu speran?a reînvierii la cea care le d?duse via??, nu po?i s? nu te înfiori la gândul c? printre noi circul? ?i tr?iesc liberi fiin?e hidoase, ie?ite parc? din tenebrele timpului, în stare s? comit? astfel de fapte oribile. Nu pot fi numi?i oameni!

M? întreb cu ce se ocup? cei abilita?i cu aplicarea legii privind protec?ia animalelor? De ce nu urmeaz? exemplul colegilor lor din S.U.A. sau din alte state civilizate europene, al c?ror mod de ac?iune sigur, legal ?i eficient e mediatizat pe larg de canalul TV Animal Planet?


General maior (r), conf.univ.dr Ilie Gorjan
footer