Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Laurent Louis   
Duminică, 03 Martie 2013 21:38
Laurent Louis
„Îi dau dracului pe to?i liderii care se joac? cu bombele precum copiii în curtea ?colii" (Deputatul belgian Laurent Louis)

Interven?ie în Parlamentul belgian

Într-un discurs pe tema votului Parlamentului Belgian privind trimiterea de trupe în Mali, deputatul belgian Laurent Louis a atacat vehement politica neo-colonialist? a Fran?ei ?i SUA, care - sub pretextul „luptei împotriva terorismului" islamic, nu fac altceva decât s? instaureze regimuri islamice obediente, în ??rile din Africa, consolidând hegemonia economic? a ??rilor occidentale, aruncând înapoi în lumea a III-a o serie întreag? de ??ri ce începuser? s? se modernizeze.

„Aproape peste tot în lume interven?iile militare ?i destabilizarea regimurilor devin din ce i ce mai frecvente. R?zboiul preventiv a devenit regul? ?i ast?zi, în numele democra?iei sau al luptei împotriva terorismului, statele noastre î?i arog? dreptul de a viola suveranitatea ??rilor independente ?i de a da jos conduc?tori legitimi. Avem Irakul ?i Afganistanul ca sechele ale minciunii americane. Au urmat apoi Tunisia, Egipt ?i Libia, unde gra?ie deciziilor noastre, ?ara noastr? a participat in prima linie la crime împotriva umanit??ii pentru a da jos, de fiecare dat?, regimuri pe care le definiseram drept progresiste ?i pentru a le înlocui cu regimuri islamiste, a c?ror prim? dorinta a fost de a impune Sharia (legea religioas? islamic?).

Se întâmpl? acum în Siria, unde finan??m armamentul rebelilor islami?ti care vor s?-l înl?ture pe Bashar al-Assad. Astfel, în plina criz? economic?, când tot mai mul?i ce??eni de-ai no?tri au probleme în a-?i g?si o locuin?? sau chiar hran?, în a se înc?lzi ?i a se trata... da, a?tept s? mi se spun? cât de mizerabil populist sunt... ministrul de Externe a decis s? ofere rebelilor sirieni 9 milioane de euro. Desigur, vom încerca s? credem c? ace?ti bani vor fi folosi?i în scopuri umanitare... o minciuna în plus. Dup? cum vede?i, de luni de zile ?ara noastr? nu face decât s? participe la ac?iuni de aducere la putere a unor regimuri islamiste în nordul Africii ?i în Orientul Mijlociu. Ei bine, când se vorbe?te despre a pleca la r?zboi pentru a lupta contra terorismului, în Mali, îmi vine s? râd.

Nu este corect s? mergi in Mali pentru a ajuta Fran?a în numele luptei împotriva terorismului islamist, din moment ce sus?inem acest terorism în Siria, unde rebelii islami?ti vor s?-l dea jos pe Bashar al-Assad ?i vor s? impun? Sharia, a?a cum au f?cut-o în Libia ?i în Tunisia. Trebuie s? nu ne mai minti?i ?i s? nu mai lua?i oamenii drept imbecili.

A venit timpul pentru adev?r

A venit timpul pentru adev?r. Înarmând rebelii islami?ti, cum occidentalii l-au înarmat pe Osama bin Laden, acest prieten al americanilor, pân? când s-au întors impotriva lui, ??rile occidentale au urm?rit implantarea în „noile state" baze militare, favorizând intreprinderile lor na?ionale. Totul este strategic. În Irak, alia?ii no?tri americani au pus mâna pe resursele petroliere. În Afganistan, a fost opiul ?i drogurile, foarte utile când vrei s? faci bani repede. În Libia ?i Tunisia, în Egipt ?i în Siria, scopul a fost de a înlocui puteri moderate cu unele islamiste care vor deveni repede ostile ?i impotriva c?rora vom lupta în curând sub pretextul luptei antiteroriste, pentru a proteja Israelul.

Urm?toarele ?inte se cunosc deja

Urm?toarele ?inte se cunosc deja. În cateva luni sunt sigur c? trupele noastre se vor îndrepta c?tre Algeria ?i apoi, în sfâr?it, c?tre Iran.
A porni un r?zboi pentru a elibera un popor de un agresor extern este un lucru nobil. A face r?zboi pentru a ap?ra interesele S.U.A., a face r?zboi pentru a ap?ra interesele unor companii, pentru a pune mâna pe mine de aur, asta nu are nimic nobil ?i asta face din ??rile noastre, ??ri agresoare. Nimeni nu îndrazne?te s? vorbeasc? despre asta. A denun?a un regim care poart? asemenea r?zboaie este o mândrie pentru mine. Îmi cer scuze pentru vocabularul colocvial folosit, dar vreau s?-i dau dracului pe to?i liderii care se joaca cu bombele precum copiii în curtea ?colii. Nu am respect nici fa?? de jurnali?tii care vor s?-i ia pe cei care nu sunt de acord, drept debili mintali, în timp ce jurnali?tii ?tiu c? ace?tia au dreptate de fapt.

Ni se spune c? Fran?a a r?spuns strig?tului de ajutor al pre?edintelui din Mali. S? nu uit?m îns? c? acest pre?edinte nu are nicio legitimitate ?i c? a fost pus în func?ie pentru a asigura tranzi?ia dup? lovitura de stat din martie 2012. Pentru cine lucreaz? acest pre?edinte de tranzi?ie ? Iat? prima minciun?. Pre?edintele francez Francois Hollande a îndraznit s? spun? c? poart? acest r?zboi impotriva jihadi?tilor care amenin?? - ?ine?i-v? bine -, teritoriul francez ?i european. Preluând acest argument, jurnali?tii ?i politicienii no?tri au dat dovad? de un tupeu inimaginabil.

Este o ipocrizie! Scopul r?zboioului din Mali este limpede. ?i pentru c? nu se vorbe?te despre el, eu voi vorbi.

Cum pot veni oare cu un asemenea argument în timp ce Fran?a sau Belgia nu au ezitat s? înarmeze ?i s? sus?ina jihadi?tii în Libia ?i s?-i sus?in? ?i acum în Siria? Acest pretext nu face decât s? sus?in? interese strategice ?i economice.
Frica de incoeren?? a Occidentului a disp?rut îns?, pentru c? se face totul ca aceasta incoeren?? s? fie ascuns?. Îns? ea este prezent?.

Un alt argument utilizat pentru a justifica aceste opera?iuni militare este ap?rarea drepturilor omului. A?a se întâmpl? ?i în Mali. Trebuie s? ac?ion?m, pentru ca altfel nenoroci?ii de islami?ti vor instaura Sharia, vor lapida femeile ?i vor t?ia mâinile ho?ilor. Inten?ia este nobil?, nobil? ?i salvatoare. Dar pentru ce? Pentru ce, atâta timp cât ?ara noastra a participat la aducerea la putere a islami?tilor în Tunisia ?i Libia ?i este prieten? cu Arabia Saudit?. V? invit s?-i intreba?i pe tinerii tunisieni care au fost la baza revolu?iei de acolo dac? sunt ferici?i de situa?ia lor actual?. Este o ipocrizie! Scopul r?zboioului din Mali este limpede. ?i pentru c? nu se vorbe?te despre el, eu voi vorbi.

Obiectivul este de a lupta inpotriva Chinei

Obiectivul este de a lupta inpotriva Chinei ?i de a permite aliatului nostru american s?-?i men?in? prezen?a în Africa ?i în Orientul Mijlociu. Acesta este scopul ac?iunilor neocoloniale. ?i, ve?i vedea, când opera?iunea se va termina, Fran?a î?i va men?ine baze militare în Mali. Aceste baze vor servi ?i americanilor ?i, în acela?i timp, companiile occidentale vor pune mâna pe contracte care vor priva, înc? o dat?, ??rile recolonizate de boga?iile lor ?i de materiile lor prime. S? fim bine întele?i, primii beneficiari ai acestei opera?iuni militare vor fi patronii ?i ac?ionarii gigantului francez Areva, care încearc? de ani de zile s? ob?in? exploatarea uraniului la Falea, o localitate cu 17.000 de suflete la 350 de km de capitala Bamako. ?i nu ?tiu de ce, simt c? nu va mai trece mult pân? când mina aceasta va fi exploatat?.

Mali este un produc?tor de aur... Lejeritatea cu care lu?m deciziile de a intra în r?zboaie

Mali este un produc?tor de aur. Dar de pu?in timp a fost desemnat drept o ?ar? care ofera condi?ii de talie mondial? pentru exploatarea uraniului. Cât de ciudat, nu!? Înc? un pas c?tre r?zboiul cu Iranul. Este evident. În final, permite?i-mi s? subliniez lejeritatea cu care lu?m deciziile de a intra în r?zboaie. Guvernul ac?ioneaza f?r? minima autorizare a Parlamentului. Pare c? are dreptul. Trimite materiale ?i oameni în Mali. Dar Parlamentul ac?ioneaz? abia dup? aceea ?i când o face, ca ?i acum, nu sunt prezen?i decât o treime din deputa?i. Este o lejeritate culpabil?, venit? din partea unui Parlament supus total dictatelor partidelor politice." footer