Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Miercuri, 27 Februarie 2013 23:01
Marian Ioan, art-emisAm înebunit to?i. Am t?b?rât pe copii. „Genera?ia ratat?"! De ce? Ce ne îndrept??e?te s? d?m vina pe copii ?i s?-i blamăm? Pe când eram eu copil, p?rin?ii puneau evolu?ia copiilor mai presus de propria devenire. Dac? era s? aleag? între a participa la un simpozion în Honolulu ?i a se duce cu copilul la ?edin?a cu p?rin?ii, alegeau a doua variant?. La fel f?ceau ?i dac? ar fi avut de ales între o bere cu amicii ?i ?edin?a cu părin?ii. Dac? era s? aleagă între un concediu în doi în Seychelles ?i a se duce cu copilul s?-l înso?ească la un examen, alegeau a doua variant?. Pe atunci, nu le d?deam profesorilor nici bani, nici cadouri. Tata nu le d?dea damigene de vin, iar mama nu se ducea s? le treb?luiasc? în gospodărie. Cu toate astea, ei n-aveau lini?te pân? când noi nu în?elegeam ceea ce ei ne explicau. Cred c? nici nu puteau s? doarm?! Altminteri nu-mi explic insisten?a cu care veneau s? ne bage înv???tura în cap, contrar dorin?ei noastre care, ca orice copii, am fi preferat s? ne jucăm, în loc s? înv???m. La baza tuturor realiz?rilor mele în via?? au stat cele ce mi-au fost puse în bagajul de cuno?tin?e, uneori cu anasâna, de înv???toarea mea Sofia Pelerighin, de profesorii mei Ion Susera, Ion Stoiculescu, Dan Jebeleanu, Maria Jebeleanu, Sabina Florica, Spânu, Cosma, Maria Bacalum, Tiberiu Mezaros. Si chiar ?i mai târziu, de c?tre profesorii Emil ?i Valeriu Ceanga, de profesorul Stoicescu ?i de profesoara Adriana B?lan. Tot, dar absolut tot ce am realizat în via?ă s-a ridicat pe postamentul clădit în mine de ace?ti oameni.

Noi nu am fost copii mai buni decât cei de azi, chiar dac? noi am fost rodul unor iubiri, inclusiv for?ate, pe când unii dintre ei sunt doar rezultatul unor partide de sex. Ei, copiii de azi, sunt mai buni decât am fost noi. Cu toate astea, blamul este aruncat asupra lor. Nu ei sunt de vin?! Vinova?i suntem noi. Noi cei care, în loc s? d?m cu ea de p?mânt, o aplaud?m pe pre?edinta Camerei Deputa?ilor care minte ?i fur? în fa?a întregii na?iuni. Iar pentru asta, pre?edintele Patriei ?i premierul o invit? la palat, la o partid? de zâmbete ?i un pahar de ?ampanie. Ce mesaj le-am transmis copiilor? S? mint? ?i s? fure dac? vor s? ajung? „cineva"! De ce pe copii îi d?m afar? din bacalaureat când încearc? s? fure ?i sunt descoperi?i cu camerele de luat de vederi, iar pe aia o ?ineam în fruntea Parlamentului de?i a furat tot în fa?a camerelor de luat vederi? Doar fiindc? a fost foto-model ?i o avea ?i alte „talente"?!?
Ministrul educa?iei ?i înv???mântului mutileaz? limba român? în fa?a întregii na?iuni ?i nu-l d? nimeni afar?. Ce în?elege copilul? Nimic! Se întreab? nedumerit de ce lui i se blocheaz? drumul în via?ă, în timp ce ?la este ministru, de?i spune prostii mai mari decât a spus el la bacalaureatul la care tocmai a fost respins. De ce pe ?la îl ?inem ministru iar pe copii îi trântim la bacalureat când spun acelea?i prostii pe care le-a spus un ministru în Parlament, plin de mândrie? Doar fiindcă el a ?tiut s? mint? atunci când a transformat pumnul preziden?ial în „manipulare mediatic?"?!?

O proast? spune la televizor c? Norvegia este republic? ?i c? Alexandru Moghioro? a fost lupt?tor pa?optist. Pe copii îi trântim la bacalaureat dac? spun a?a ceva, ?i îi punem la zidul infamiei, iar pe proast? o punem ministru. De ce? Cine este de vin? atunci când copii spun ceea ce aud de la „mai marii zilei"? Ei sunt de vin?!?! Ei trebuie blama?i? De ce le interzicem s? urmeze „modelele de succes", pe care noi le promov?m, trântindu-i la examen atunci când dau răspunsuri „ministeriale"? C? nu i-au pus ei mini?tri pe tembelii ??tia. Nici m?car n-au fost întreba?i. Dac? ar fi fost întreba?i, poate o aveam ministru al educa?iei pe Lady Gaga. M?car, aia ?tie s? cad? pe scen? f?r? s? dea vina pe al?ii ?i f?r? să se mândreasc? de la tribuna Parlamentului cu isprava ei. Ei, copiii, n-au voie s? ajungă mini?tri? Ei au voie s? se facă doar „tâmpi?i" de care s?-?i bată joc pre?edintele atunci când vorbe?te despre ?coala româneasc??!?

Ca s? ne d?m noi mari ?i s? ne împ?unăm cu merite false, schimb?m regulile înv???mântului de câte ori ajungem noi „buricul pământului", mai des decât î?i schimb? mini?trii ciorapii, astfel c? elevii nu mai în?eleg ce drum au de urmat. Apoi, îi blam?m pe ei c? nu au în?eles, de?i cei care nu în?eleg suntem noi. Da' nici nu ne intereseaz?, c? noi suntem „oameni mari"!

Cineva mi-a spus c? am ca punct de referin?? alt secol ?i, de aceea, concluziile mele nu sunt realiste. In orice secol, inclusiv în cel viitor, copiii fac ce v?d, nu ceea ce li se spune. Degeaba îi spui copilului ce nu e bine în via??, dac? el vede cum se face propagand? public? etnobotanicelor doar pentru a se ob?ine de la ni?te am?râ?i voturile cu care se ajunge europarlament?reas?. A doua zi se duce ?i copilul la etnobotanice, iar după aceea l-am pierdut. El e de vin?!?!

Profesorii se bat pe simpozioane „afar?", pe participarea în comitete ?i comisii pe bani, pe grade ?i titluri. Da' l-a?i v?zut pe vreunul s? cheme elevii la el, chiar ?i duminica, f?r? s? le pretind? bani, ?i s? nu-i lase s? plece pân? n-au în?eles care-i deosebirea între „Ion" ?i „ion"? C? nou? a?a ne f?cea Sabina Florica. Atunci nu ?tiam cum s? fugim de ea, dar mai târziu s-a aprins în noi flac?ra care nu se stinge, a recuno?tin?ei. Nu-i ascult? copiii? Nu vin s?-i înve?e? P?i ei, profesorii, nu ?tiu c? încrederea copiilor se câ?tig?? Nu ?i-o d? nimeni când î?i pune insigna în piept! Ei nu au câ?tigat încrederea copiilor? Atunci de ce se mai duc la catedr?? Doar ca s? aib? de cine s? se plâng? ?i pe cine s? dea vina? Sau ca s? se lase filma?i cu telefonul când negociază notele? Sau s-au f?cut profesori numai ca s? se plâng? c? guvernul î?i bate joc de ei? S? dea cu guvernul de p?mânt, nu s?-i acuze pe copii!
E u?or s?-i ar?t?m cu degetul ?i s? le zicem „rata?i". Dar adev?ra?ii rata?i suntem noi.

Lua?i mâna de pe copii! Dac? nu sunte?i în stare s? le fi?i sprijin în via?a pe care nu v-au cerut ei s? le-o da?i, m?car l?sa?i-i în pace! L?sa?i-i s? înve?e singuri de la natur?! C? plopul nu minte, salcia nu fur? ?i nici ?oarecele nu este impostor. L?sa?i-le modelele pe care merit? să le urmeze! Nu mai vorbi?i despre ei la televizor! Vorbi?i despre impoten?a voastră intelectual?, despre micimea voastră sufleteasc?, despre impostura în care v? b?l?ci?i. Nu faptul c? pic? ei la examene este grav. Grav este c? noi îi îngrop?m în minciunile ?i ho?iile noastre, apoi arunc?m vina pe ei. Grav este c? le prezent?m ca modele numai oameni care-?i vând aproapele, care fur? ca în codru, care mint cu non?alan?? în v?zul lumii, care î?i falsific? certificatele de absolvire a ?colii sau le cump?r?, pur ?i simplu, iar apoi, când vor s? urmeze modelele pe care noi li le b?g?m sub nas, îi sanc?ion?m ?i-i punem la zid. S? nu ne imagin?m c? Cineva, acolo, sus, nu ne vede! L?sa?i copiii! footer