Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 06 Februarie 2013 20:15
C?rt?rescu & Patapievici, art-emis
Man-debilul Orbitor, un „Mitläufer" toc?tor de bani al I.C.R.. El ?i HoRoPa au infestat Europa cu literatura pornografic?

„Elita 'telectualilor", gruparea Liiceanu-Ple?u-Patapievici & Co. nu a f?cut economie de osanale când a fost vorba de pream?rirea romanului „Orbitor" al lui Mircea C?rt?rescu. Gra?ie bunei sale colege, Catrinel P. ?i a porno-scato-fizicianului I.C.R., „dr" „HoRoPa", în pofida faptului c? a ajuns la al treilea volum ?i a fost tradus de c?tre I.C.R., pe bani publici, în 18 limbi str?ine ?i 60 de edi?ii (venit personal în 2010 - peste jum?tate de milion de dolari), „Orbitor" se pare c? nu a fost citit de aproape nimeni.

Cine se-asem?n?, se-adun?

De parc? nu era de ajuns, Mircea C?rt?rescu nu s-a mul?umit s? fie singurul favorizat al Institutului Cultural Roman (I.C.R.). Pentru a avea o companie adecvat? - c? de, cine se-asem?n?, se-adun?, ?i-a introdus ?i so?ia, în nenum?rate programe ale aceluia?i I.C.R., care i-au asigurat deplas?ri prelungite în str?in?tate, pentru a-?i scrie „opera", ?i a-?i asigura traduceri în Fran?a, Anglia, Canada, Austria, Suedia, S.U.A.. Bulgaria... Ce zboar? prin colivia so?iei Orbitorului Men-debil, poetesa-porno Ioana Nicolaie - mult tradus? ?i ea, în câteva limbi, de c?tre I.C.R., tot din banii pensiilor ?i aloca?iilor t?iate - pute?i constata ?i singuri: „coastele zdr?ng?neau ca sticlele de bere/ sub ?â?ele ei nehr?nite/ iar ea mânca, din el mânca/ îi sorbea ochii, îi sugea creierul/ îi lingea scrotul s?rat/ îi înghi?ea miliardele de semin?e". Iubitul ei so? ?i partener de destr?b?lare îi r?spunde: „Numai când mi-am b?gat botul în sexul ei blond, un tip must?cios, cu ochi negri ?i cu nasul drept s-a i?it dintre cârlion?i ?i mi-a b?gat limba drept în gur?" (din vol. „40238 Te?cani")...

„... Aia-i Patria!"

Recomandat, în anul 2006, la Premiul Nobel de aceea?i cloac? libidinoas?, Man-debilul Orbitor a fost decorat de c?tre ?eful statului cu Ordinul „Meritul Cultural" în grad de Mare Ofi?er, categoria A „Literatura". Cam ce gen de „literatur?" a primit premiul men?ionat, pute?i constata din cele ce urmeaz?:
„Orbitor. Aripa dreapt?", ap?rut, la Editura Humanitas, condus? de Gabriel Liiceanu:

- „Uite cum e cu ?ara: cic? limbricul iese cu fi-su dintr-un c** plin de c?**t, ca s?-i arate cum e afar? (...). Limbricu-?la mic se gânde?te ce se gânde?te ?i dup-aia zice: „P?i, t?ticule, dac-aici e atât de frumos, de ce trebuie s? tr?im noi în gaura aia p?roas??, în duhoarea aia de c?**t, în bezna aia groaznic??" Da' taica-su-i zise r?stit: „Fiule, s? nu mai vorbe?ti a?a! Aia-i Patria!" (pag. 58).
- „Îi pl?cea s?-?i pun? degetul pe fund ?i s?-l miroase apoi" (pag. 84).
- „Dragule... d?-mi-o... te rog, te implor, d?-mi-o ?i-n popou...aaaaah! aaaaah!" (pag. 185).
- „Îmi bag pu** în regina Angliei" (pag. 241).
- „M? fu* în ea de Casa Alb??" (pag. 241).
- „CIA ce c?**t e" (pag. 242).
- „C?ci sfânt era s? lingi cu devo?iune scrotul iubitului t?u" (pag. 339).
- „La rândul ei, femeia primea-n gura cald?, rujat?, tumefiat? de dorin??, capul umed al penisului, pe care-l sugea amintindu-?i sfârcul matern, din care supsese odat? certitudine ?i ocrotire" (pag. 339).
- „Vrei s? ne fu**em în c**? Mi-am amintit, fulger?tor, din bancuri ?i din p?l?vrageala copiilor. Homosexualii. Poponarii. C**i?tii (...). Unii oameni nu ?i-o b?gau în gaura femeilor, ci în fundul altor b?rba?i. Erau cei mai r?i dintre to?i, c?ci oamenii mari f?ceau prostii cu nevestele lor ca s? aib? copii, dar poponarii ?i-o b?gau acolo, în caca, pe unde tr?geai pâr?uri, de unde-?i ie?eau, câteodat?, când te mânc?, viermi?orii" (pag. 381).
- „Fesele b?rbatului izbeau acum ritmic, neiertator. Ou?le, vizibile prin punga lor de piele, loveau anusul ?i fesele femeii, care-ncepu s? scoata strig?te aspre ?i îndemnuri obscene, spuse brutal" (pag. 341).
- „Am avut milioane de târfe, în masa lor colc?itoare de ?â?e, cu**ri ?i vulve" (pag. 519).
- „Am exersat sodomia„ (pag. 519).

Astfel de expresii reprobabile pot fi întâlnite la tot pasul în „opera" ex- nobeliabilului ?i cer iertare pentru prezentarea acestor obscenit??i, de?i, din respect pentru cititori am pus stelu?e acolo unde textul din carte este „original". Mai mult decât inadmisibil, condamnabil chiar, este faptul c? titlurile C?rt?rescului exist? în programa de lectur? obligatorie a elevilor de liceu - un prilej-pretext pentru a face vânzare inep?iilor acestui parazit literar.

Lecturând exemplific?rile porno-literaturii Man-Debilului, cineva, pe un blog , afirma c? unele pasaje scabroase ar fi fost scoase din context, ceea ce n-ar fi corect. Din orice context ar fi fost scoase, tot pornografie se cheam?, practicat? scandalos, pe banii contribuabilului român.

Compl?cându-se în pielea editorialistului de cas? al m?riei sale timonierul - pe care-l nume?te „un pre?edinte pentru alte coordonate istorice" -, Man-debilul Orbitor s-a bucurat de un statut mai mult decât privilegiat. Scriiturile lui au fost traduse - tot pe cheltuiala poporului - folosindu-se subterfugiul introducerii abera?iilor sale într-un program na?ional al I.C.R., în mai multe limbi, ca ?i cheltuielile cu care-?i promova romanele pornografice. Declara?ia Man-debilului Mitläufer despre lansarea ?i trompetarea inep?iilor sale, care au înghi?it sume considerabile din buzunarul cet??eanului român este edificatoare fiind consemnat? într-o ?tire a Mediafax din 28 august 2007: „Voi face de fapt un lung turneu de promovare în toat? Europa, la Viena, Graz, Stuttgart, Berlin, Basel, Frankfurt...". Inacceptabil, I.C.R., sub conducerea „doctorului„ f?r? doctorat a promovat mai mult pornografiile c?rt?resciene decât opera lui Eminescu, cadavrul din debaraua HoRoPa-ian?.

Traduceri pe banii poporului român

1. Orbitor, Editura Denoël, Paris, 1999
2. Vakvilág - A bal szárny (Orbitor. Aripa stâng?), Editura Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000
3. Orbitor, Editura Gallimard, 2002 (traducere în limba francez? de Alain Paruit)
4. Orbitór. Vänster vinge, (traducere în limba suedez? de Inger Johansson)Editura Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2004
5. Orbitór. Kroppen (Orbitor. Corpul), (traducere în limba suedez? de Inger Johansson)Editura Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2006
6. Die Wissenden, (Orbitor. Aripa stâng?), (traducere în limba german? de Gerhardt Csejka)Editura Zsolnay Verlag, Wien, 2007
7. Mesanver vol. 1 (Orbitor vol. 1), (traducere în limba ebraic? de Yotam Reuveny)Editura Nymrod, Tel Aviv, 2007
8. Orbitor. Venstre vinge (Orbitor. Aripa stâng?), (traducere în limba norvegian? de Steinar Lone)Editura Bokvennen, Oslo, 2008
9. Orbitór. Höger vinge, (Orbitor. Aripa dreapt?), (traducere în limba suedez? de Inger Johansson)Editura Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2008
10. L'Aile tatouée, (Orbitor. Aripa dreapt?), (traducere în limba francez? de Laure Hinckel)Editura Denoël, Paris, 2009
11. Cegador (Orbitor. Aripa stâng?), (traducere în limba spaniol? de Manuel Lobo Serra)Editura Funambulista, Madrid, 2010
12. Orbitor. Kroppen (Orbitor. Corpul), (traducere în limba norvegian? de Steinar Lone)Editura Bokvennen, Oslo, 2010
13. De Wetenden (Orbitor. Aripa stâng?), (traducere în limba neerlandez? de Jan Willem Bos)Editura De Bezige Bij, Amsterdam, 2010
14. Der Körper, (Orbitor. Corpul), (traducere în limba german? de Gerhardt Csejka)Editura Zsolnay Verlag, Wien, 2011
15. Blinding, (Orbitor), (traducere în limba englez?). Editura Archipelago Books, New York, 2013

„Apari?ia acestor traduceri a fost finan?at? de I.C.R., institu?ie aflat? pân? nu demult sub patronajul Pre?edin?iei României, cu un buget de peste 12 milioane de euro, finan?are care cuprinde dreptul de traduc?tor, dreptul de autor, plata tirajului ?i a ac?iunilor de promovare (reclam?)![ ] ". Un bun motiv pentru un audit sever.

Acum, ar?tând spre pupilul s?u favorit, ?eful statului poate reitera lejer vechiul s?u slogan de pe vremea când trebuia s? se ocupe de drumurile ??rii,: „Aici zac banii dumneavoastr?!". Apropos, pe fo?tii mini?trii de la cultur? nu-i întreb? nimeni?

În nedumerirea mea, parafrazându-l pe L?pu?neanu, pun înc? o întrebare: de ce, oare, nimeni nu-i spune nici lui „HoRoPa", nici Man-debilului: O s? da?i seama, domnilor! ?i tot eu r?spund: pentru c? la noi se poate orice. Timpul trece, leprele r?mân... nepedepsite!
Grafica - I.M.
------------------------------------------------------------------------
[1] http://scrieliber.ro/2013/01/30/mircea-cartarescu-autorul-preferat-al-lui-basescu/
http://scrieliber.ro/2013/01/31/institutul-cultural-roman-suporta-pornografia/#ixzz2Jd8XvTRZ footer