Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chi?in?u   
Luni, 21 Ianuarie 2013 00:14
Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, art-emisStima?i prieteni, Mi s-a p?rut curios materialul, redactat de dl Andrei Safonov pe portalul de ?tiri „Novîi reghion" de la Tiraspol, publicat la 11 ianuarie 2013, în limba rus?. El se refer? la mul?i dintre noi, poate chiar la to?i ?i fiecare, care simte române?te. Se refer? atât la RM, cât ?i la România. Andrei Safonov a absolvit Facultatea de Istorie a USM; a fost unul dintre fondatorii ?i conduc?torii la finele anilor 80 ai secolului al XX-lea al Mi?c?rii ?ovine pro imperiale „Edinstvo", cunoscut? sub numele popular Interfront, care se opunea proclam?rii independen?ei Republicii Moldova. În anii 1990-1994 a fost deputat în parlamentul Republicii Moldova, dar din 1992 a stat mai mult la Tighina sau Tiraspol, fiind unul dintre ideologii regimului separatist. Ca autor de c?r?i de istorie ?i publicist, iat? ce scrie dl Safonov:
Pe data de 13 ?i 14 ianuarie (2013), la Cern?u?i va avea loc întâlnirea mini?trilor afacerilor externe ale Ucrainei ?i Rusiei, Serghei Lavrov ?i Leonid Kojara. În conformitate cu comentariul departamentului de politic? extern? rus, la întâlnire o aten?ie deosebit? va fi acordat? reglement?rii conflictului moldo-transnistrean. Probabil, ?i locul întâlnirii nu a fost ales întâmpl?tor: România are preten?ii fa?? de Nordul Bucovinei. Nu este exclus, c? (întâlnirea) este un semnal, c? în lupta împotriva „expansionismului românesc" Moscova ?i Kievul, în cazul în care nu-?i vor uni (puterile), cel pu?in î?i vor coordona eforturile. Despre aceasta citi?i în rubrica de autor a politologului de la Tiraspol Andrei Safonov, (articol scris special pentru RIA „Novîi reghion". Tiraspol, 11 ianuarie 2013).[1]

Printre inep?iile obscurului personaj (Andrei Safonov) pot fi reg?site afirma?ii gratuite ?i otr?vitoare precum:
- A trecut timpul jum?t??ilor de m?sur?!;
- România - opera hidoas? a Tratatului de la Paris;
- Dezmembrarea României. Curs rezumativ;
- „Cartagina" bucure?tean? trebuie distrus?. (N.R.)

Nu mor caii când vor câinii!

Scurt comentariu: Nu, Safonov, via?? lini?tit? voi, separati?tii, n-o s? ave?i. Asta pentru c? voi a?i rupt din teritoriul Republicii Moldova, mo?tenitoarea de drept a fostei R.S.S. Moldovene?ti, o fâ?ie de p?mânt, a?i instaurat acolo un regim totalitar, pe care vre?i s?-l p?stra?i ve?nic. ?i pentru a v? asigura lini?tea, vre?i s? sacrifica?i România modern?. Asta ca ?i cum ai vrea s?-?i ciople?ti o scobitoare pentru din?i ?i tai pentru asta un copac. Nehoro?o, dorogoi! (Nu e bine, drag?!)

Da cu ?colile cu predarea în limba român? voi a?i pierdut la C.E.D.O.. Din cauza tâmpeniei voastre Rusia este obligat? s? pl?teasc? desp?gubiri materiale ?i morale p?rin?ilor ?i copiilor acelor ?coli. C? nu este treaba ta pe cine nume?te Ponta consilier este clar ca „Bun? ziua". C? vre?i în continuare bani de la ru?i e clar de asemenea. Numai c? adev?rata mosika (c??ea) sunte?i anume voi, nu România. Eu cred a?a: dac? apar anumite probleme ruso-române, exist? mecanisme suficiente de rezolvare ?i dep??ire a lor, atât la Bucure?ti, cât ?i la Chi?in?u ?i Moscova. Acum cu unirea Republicii Moldova cu România: dac? va fi publicat? lista „vân?torilor" care au omorât un om în P?durea domneasc? ?i au ascuns acest fapt reprobabil, dac? adev?ra?ii f?pta?i vor fi tra?i la r?spundere, s-ar putea s? mai existe Republica Moldova ca stat, dac? nu, atunci - nu!

?i ultima: ca de la democrat la „democrat": cum vine asta, domnule, mi?carea politic? de aderare a Republicii Moldova la Uniunea vamal? euro-asiatic? poate activa liber, iar mi?carea na?ional?, româneasc?, pro-european?, pro-occidental? - nu poate? Cum a?a?

Domnule Safonov, s? auzim de bine! Asta pentru c? nu mor caii când vor cânii.

--------------------------------------------------------------------------
[1] vezi ?i http://vox.publika.md/anatol-petrencu footer