Revista Art-emis
Impasul PDF Imprimare Email
Acad. Dan Berindei   
Duminică, 02 Decembrie 2012 20:57
Acad. Dan Berindei, art-emisÎn lunga mea via??, am întâlnit nu rareori momente de cump?n? în mersul ??rii. Dar, ca niciodat?, ast?zi sunt martorul unor grave poticniri, care afecteaz? ceea ce pentru mine va fi totdeauna patria ?i viitorul ei. Parc? s-a ie?it dintr-o ordine fireasc?, parc? am fost sco?i de pe lungimile de und? ale comport?rii ?i dezvolt?rii noastre.

Greut??ile sunt mari ?i nu numai pentru noi, c?ci întreaga lume este în fr?mântare ?i într-un proces de muta?ii. Pretutindeni, se constat? complica?ii ?i se încearc? ie?irile din impas. În mod firesc, reac?iile sunt colective, nu sunt simple ac?iuni individuale, ci implic? solidaritate, colaborare. Sunt înregistrate reac?ii spontane, care nu reflect? doar nemul?umiri împotriva unor st?ri de lucru, ci exprim? ?i un mod anume de a percepe ?i de a reac?iona asem?n?tor. Fiecare colectivitate uman? în cauz? este însufle?it? de convingeri fudamentale comune, care sunt rezultatul unei lungi vie?uiri, a p?str?rii tradi?iilor ?i a cultiv?rii unor reac?ii menite s-o apere ca un puternic scut ?i s?-i p?streze tr?s?turile fundamentale, specificul. F?r? îndoial? c?, la un moment dat, va avea loc un proces din ce în ce mai profund de apropiere între popoare, dar acesta nu poate fi decât rezultatul unei evolu?ii, fire?ti, nefor?ate, neinteresate ?i nu doar de însu?ire mecanic?, comandat? ?i oportunist? a unor atitudini.

Am sim??mântul c? ne-am pierdut cârma diriguitoare care s?l??luia în fiecare dintre noi ?i mai ales ne-am schimbat prin imita?ie ?i nu ca urmare a unui proces firesc de gândire ?i medita?ie. Solidaritatea noastr? a devenit deficitar?, sim??mintele fire?ti de dragoste ?i ata?ament fa?? de ?ar? le-am cam pierdut ?i cu fiecare zi care trece ne dep?rt?m mai mult de axul de existen?? al oric?rui popor, ne pierdem con?tiin?a de sine, uit?m c? nu suntem decât o parte a unui proces secular dac? nu milenar ?i c?, la fel ca ?i cei dinaintea noastr?, suntem datori s? nu ne slujim doar nou? ci s? fim necontenit fii unei entit??i na?ionale.

F?r? îndoial? c? vremurile s-au schimbat ?i se schimb? necontenit, c? apropierea dintre oameni a f?cut mari pa?i într-un sens pozitiv, dar suntem datori s? st?m de veghe pentru a nu accepta situa?ii nefire?ti, în care s? fie schimba?i parametrii de existen?? ai entit??ii noastre ?i în care s? nu fie respectate drepturile ei, folosindu-se cele mai ipocrite formule! Nemuritoarea formul? din 1789 Libertate, egalitate, fraternitate lumineaz? mai departe con?tiin?ele adev?ra?ilor slujitori ai umanit??ii ?i nu se cuvine a nu fi respectat? de to?i ?i pentru to?i! footer