Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Acad. Dinu C. Giurescu   
Joi, 01 Noiembrie 2012 03:40

Acad. Dinu C. Giurescu

Despre alegerile parlamentare din 2008 ?i Ziua Na?ional? a României în contextual actual

Revista ART-EMIS este al?turi de academicianul Dinu C. Giurescu ?i de ceilal?i mari istorici-patrio?i ai României, în lupta lor pentru ap?rarea valorilor na?ionale.Starea opiniei publice în România anului 2008, membr? a Uniunii Europene ?i NATO [1]


- 60% din aleg?tori, adic? peste 10.000.000, au socotit c? nu este cazul s? voteze la alegerile parlamentare din 30 noiembrie.
- Oficialit??ile ?i mass-media ?i-au amintit de drapel ?i de patrie, la 1 decembrie. În rest, aceste realit??i definitorii nu prea sunt luate în seam?.
- Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii a transformat istoria într-o dexteritate. În peste 90% din licee, istoria se pred? 50 (cincizeci) de minute pe s?pt?mân?. Iar constrângerile impuse de M.E.C. au transformat manualele de istorie în texte documentar-tehnice. De doi ani încoace, istoria românilor nu mai figureaz? cu acest titlu ca materie de predare; manualul de clasa a XII-a este intitulat anodin „istorie„! Cei care au luat aceast? decizie s-ar cuveni s? fie populariza?i nominal.
- „Corectitudinea politic?" - insist? repetat asupra demitiz?rii istoriei na?ionale în numele unei abord?ri critice. Alegerea zilei na?ionale a României la 1 decembrie a fost chiar prezentat? într-o emisiune TV ca o decizie luat? în urma unor factori mai curând conjuncturali!?!
- Arborarea tricolorului în afara unor zile oficiale ar fi probabil considerat?, în virtutea acelea?i corectitudini politice, drept o manifestare cu iz na?ionalist (a fost considerat gestul lui Mihai Stoica care a fluturat steagul României la meciul cu echipa de fotbal patronat? de un agent al Ungariei, C.F.R. Cluj - n.r.). În Statele Unite ale Americii cet??enii beneficiaz? de acest drept f?r? a fi b?nui?i de manifest?ri na?ionaliste.
- Un program politic men?ioneaz? desfiin?area senatului. În 1946, legea electoral? elaborat? de Partidul Comunist Român a desfiin?at senatul, pentru a ob?ine un control mai eficace asupra Adun?rii deputa?ilor. Rezultatul: Marea Adunare Na?ional? a devenit un for de ratificare a deciziilor conducerii P.C.R. ?i a executivului. Ne a?teapt? cumva o evolu?ie asem?n?toare?
- Se preconizeaz? reducerea num?rului de jude?e, între 7 ?i 12. Dup? prefacerile ordonate de regimul comunist - raionarea teritoriului conform modelului sovietic - dup? revenirea la jude?e pe o alt? baz? îns?, cele 7-12 jude?e preconizate acum ar ?terge ceea ce a mai r?mas din identitatea tradi?ional? a teritoriului ?i ar înlesni, evident, un control direct asupra autorit??ilor locale.
- În trecut: Revolu?ia de la 1848-1849, Unirea Principatelor, Independen?a, întregirea statului, ap?rarea sa au fost obiectivele majore ale unor proiecte na?ionale, sus?inute de to?i factorii politici, dincolo de divergen?e ?i ciocniri. Peste 10.000.000 de persoane din România zilelor noastre nu s-au prezentat la vot la 30 noiembrie 2008. Mai exist? un proiect na?ional ?i obiective în stare s?-i fac? pe cet??eni s? se intereseze de viitorul ??rii lor ?i al copiilor lor?!

Not?: La num?r?toarea din 30 noiembrie 2008, numai 24% din tinerii între 18-29 ani au votat.
Foto - Cristina Nichitu? Roncea
------------------------------------------------------------
[1]  http://www.ziaristionline.ro/2012/10/24/academicianul-dinu-c-giurescu-despre-alegerile-parlamentare-din-2008-unirea-din-1918-dar-mai-ales-despre-prezent/

footer