Revista Art-emis
George Alexianu, guvernatorul Transnistriei PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Sâmbătă, 21 Iulie 2012 16:31

George Alexianu. Guvernatorul TransnistrieiLa terminarea r?zboiului, to?i cei unsprezece guvernatori care au administrat teritoriul sovietic ocupat de Germania ?i alia?ii ei au fost aresta?i pentru a fi ancheta?i ?i judeca?i pentru faptele lor, pentru felul cum au guvernat ?inutul ncredin?at. Cei unsprezece guvernatori erau care polonez, care neam?, care lituanian, ucrainean etc. Printre cei aresta?i, ?i un romn: profesorul universitar George Alexianu, vreme de aproape trei ani guvernator al Transnistriei. Se pare c? mare?alul Antonescu nu l-a cunoscut personal pe George Alexianu nainte de a-l numi guvernator. A contat n alegerea pe care a f?cuto faima de profesionist, de onestitate ?i loialitate fa?? de ?ar?, pe care o avea profesorul de drept interna?ional. Cei unsprezece fo?ti guvernatori au fost judeca?i fiecare n ora?ul n care ?i-a avut re?edin?a. n cazul Transnistriei, Odesa. Din cei unsprezece acuza?i, zece au fost g?si?i vinova?i ?i executa?i pe loc, n fa?a publicului care asistase la proces ?i ceruse condamnarea celui acuzat. Un singur guvernator a fost g?sit nevinovat! ?i acesta a fost George Alexianu! To?i martorii care s-au prezentat, cei mai mul?i din proprie ini?iativ?, au avut numai cuvinte de recuno?tin?? pentru fostul guvernator din Transnistria! Iar ancheta ntreprins? de autorit??ile sovietice nu a g?sit nici un motiv de incriminare penal?, ca criminal de r?zboi! Att juriul, ct ?i miile de ru?i, ucrainieni ?i evrei din Odesa ?i mprejurimi au cerut un verdict de achitare, de dezincriminare a lui George Alexianu. Sentin?a dat? de Tribunalul Poporului din Odesa s-a conformat acestei eviden?e ?i George Alexianu a fost napoiat autorit??ilor din Romnia, aducndu-li-se acestora la cuno?tin?? c? popula?ia Transnistriei nu are cei repro?a fostului guvernator. Autorit??ile comuniste din Romnia, con?tiente ns? c? dezincriminarea lui George Alexianudiminueaz? ?ansele de incriminare a mare?alului Antonescu, nu au ?inut seam? de verdictul dat la Odesa, de autoritatea lucrului deja judecat", astfel c? George Alexianu s-a trezit inculpat ?i condamnat la moarte al?turi de mare?alul Ion Antonescu, Mihai Antonescu ?i Picky Vasiliu pentru crime mpotriva p?cii ?i a umanit??ii". ?i executat la 1 iunie 1946.

Nu este loc, n aceste pagini, pentru o biografie propriu-zis? a marelui patriot romn, a marelui om care a fost George Alexianu. Vom men?iona doar cteva fapte ?i aspecte legate de persoana sa, complet necunoscute opiniei publice romne?ti ?i celor care au gndit ?i redactat Ordonan?a de urgen?? nr. 31/2002.

Una din m?surile luate de George Alexianu, de cum a fost instalat ca guvernator, a fost s? redeschid? toate l?ca?urile de cult din Transnistria, nchise de bol?evici. Au fost redeschise ?i sinagogele evreie?ti. Cum ns? lipseau obiectele de cult, Alexianu sa adresat la Bucure?ti, Patriarhiei Romne ?i capilor celorlalte culte. Singurii care nu au r?spuns apelului au fost liderii religio?i evrei din Bucure?ti. Nu au invocat nici un motiv, nu au dat nici un r?spuns. O opinie personal?: numai a?a mai trziu se putea ascunde gestul lui George Alexianu. Dac? comunitatea evreiasc? i-ar fi r?spuns lui George Alexianuasta ar fi nsemnat acte, scrisori etc., iar scripta manent ?i, uneori, r?mn n istorie.

Personal, George Alexianu a avut cele mai bune rela?ii cu evrei foarte importan?i. Medicul de familie, care se ngrijea de cei trei copii ai lui George Alexianu, era evreu, tat?l lui Nicolae Cajal, cel care va ajunge peste ani pre?edintele Federa?iei Comunit??ilor Evreie?ti din Romnia. n aceast? calitate, Nicolae Cajal nu se sfie?te s? aib? dintotdeauna rela?ii dintre cele mai bune cu ?erban Alexianu, fiul criminalului" de r?zboi George Alexianu.

De asemenea, ct timp a fost guvernator, n casa lui Alexianu venea s?pt?mnal rabinul ?ef al evreilor din Romnia, Eminen?a Sa Alexandru ?afran. Sub pretextul c? d? lec?ii de german? copiilor Alexianu, rabinul Alexandru ?afran ?inea astfel leg?tura cu guvernatorul Transnistriei, evident, pentru a face mai bun? via?a evreilor din Transnistria. Din p?cate, la proces, rabinul Alexandru ?afran nu sa gr?bit s? participe ca martor al ap?r?rii lui George Alexianu. Abia peste mai bine de o jum?tate de veac, Alexandru ?afran i va ncredin?a lui ?erban Alexianu urm?torul nscris: Lui ?erban Alexianu, amic din tinere?ea noastr?, n amintirea ilustrului s?u p?rinte, care n ntreaga-i via?? ?i activitate profesional? ?i mai ales n perioada neagr? a r?zboiului a f?cut din inim? ?i total dezinteresat att de mult pentru comunitate. A pl?tit la comanda comunist? (s.n.) cumplit ?i total nedrept. ntreagai suferin?? s?-i fie izb?vit?." ncredin?ndu-i acest nscris, marele rabin al Genevei i-a cerut domnului ?erban Alexianu s? nu publice nscrisul dect dup? moartea mea." Lamentabil? exigen??! Din care mi permit s? deduc, ca opinie strict personal?, un singur lucru: rabinul Alexandru ?afran nu crede nici n Dumnezeu, nici n mntuirea sufletului ! Nici n omenie!

Papa Ioan Paul al II-lea, cnd a venit n Romnia, n 1999, ?i a dat cu aceast? ocazie o recep?ie oficial?, a ?inut ca printre invita?ii s?i s? se numere ?i dl ?erban Alexianu ! Oarecum surprins, dl. ?erban Alexianu s-a consultat cu prietenul s?u, dl. academician Nicolae Cajal, ncercnd s? priceap? ce anume a determinat acest gest al Sfntului P?rinte. Domnul academician a g?sit explica?ia : a?a cum ?i domnia sa ?tia, n 1943, nun?iul papal monseniorul Andrea Cassulo, la cererea Papei Pius al XII-lea, a f?cut o vizit? n Transnistria, pentru a vedea cum sunt trata?i evreii deporta?i. Tot ce a constatat monseniorul Cassulo a consemnat n raportul naintat c?tre Sfntul Scaun. Papa Pius al XII-lea, sensibil la acest subiect (n ciuda minciunilor ulterior scornite pe seama nep?s?rii Sale - vezi filmul recent Amen), l-a onorat pe destoinicul guvernator al Transnistriei decorndu-l cu nalta distinc?ie papal? Orbis et Urbis care n acel an, 1943, a fost acordat? unei singure persoane, romnului George Alexianu, Olivian Verenca - Administra?ia romn? n Transnistriaguvernatorul Transnistriei.

Gestul papei Ioan Paul al II-lea fa?? de fiul lui George Alexianuare o semnifica?ie limpede ?i unic? : Vaticanul, una din cele mai bine informate institu?ii de pe planet?, ?i men?ine n anul 1999 aprecierea pe care a f?cut-o n 1943 fa?? de persoana ?i activitatea lui George Alexianu, ceea ce, implicit, nseamn? dezavuarea de c?tre Vatican a procesului prin care George Alexianua fost condamnat la moarte ?i executat pentru imaginare crime mpotriva p?cii ?i a umanit??ii."

S? men?ion?m ?i alt? apreciere contemporan? cu activitatea profesorului George Alexianun Transnistria. Adresnduse ambasadorului romn de la Vichy ?i doamnei Cantacuzino, mare?alul Petain a declarat: Cea mai mare glorie a Dumneavoastr?, a romnilor, se poate considera modul civilizat ?i uman n care a?i administrat Transnistria ?i realiz?rile ob?inute"[ ]. nchei aceste nsemn?ri despre George Alexianu convins c? salvarea Neamului Romnesc nu este posibil? atta vreme ct mai admitem ca unor oameni de calibrul lui George Alexianus? le fie terfelit? amintirea de ni?te infractori deveni?i guvernan?i. Unor oameni ca George Alexianu, cu care Dumnezeu a d?ruit Neamul Romnesc, se cuvine s? le ridic?m statuia recuno?tin?ei noastre n toate c?r?ile de ?coal?, oferindu-i ca modele de omenie urma?ilor no?tri.

E foarte bine c? Ministerul Educa?iei a decis s? introduc? n programa ?colar? lec?ii despre holocaust. Din cuprinsul acestor lec?ii nu poate lipsi adev?rul despre George Alexianu! Adev?rul despre omenia romneasc?! Adev?rul despre recuno?tin?a ?i mai ales despre nerecuno?tin?a evreiasc? !

footer